376/2015 Sb.: Ruší část
Zákon 241/2013 Sb.: část dvacátá devátá;