Mění část
Zákon 133/1985 Sb.: § 82 vč. nadpisu;§ 83 ods. 1 a 2;§ 84 ods. 1;        

Doplňuje
Zákon 133/1985 Sb.: § 84 ods. 2, dosavadní ods. 2 a 3 se označují        
jako ods. 3 a 4, mění se jejich text a doplňuje se ods. 5;           

Ruší část
Zákon 20/1987 Sb.: § 35 ods. 1 písm. f/, dosavadní písm. g/ a h/        
se označují jako písm. f/ a g/;                         

Doplňuje
Zákon 20/1987 Sb.: § 2 ods. 2, dosavadní ods. 2 se označuje jako        
DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MOD                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEMOD E M ODEM O DE MOD E MODE MOD E          
DEMODEM ODEM OD E M ODE M ODEM ODE MO DEMO D E MOD EMO DEMO DE         
DEMO DE MODEM ODE MODE MO DEMOD EMOD EM ODEM O D EMO DE MODE M         
DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE        
DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD E MODEM ODE           

Mění část
Zákon 526/1990 Sb.: § 1 ods. 2 písm. b/;§ 13a - s působností pro        
ČR;                                       

Doplňuje
Zákon 527/1990 Sb.: § 69 ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje jako       
ods. 4 - s působností pro ČR;                          

Doplňuje
Zákon 455/1991 Sb.: § 46 ods. 6 - s působností pro ČR;             

Mění část
Zákon 455/1991 Sb.: § 3 ods. 3 písm. aj/ se označuje jako písm.         
DEM O DEMO DE MODE MODEMO D EMOD E M ODE M ODEM O D EMO D EMOD EM        
DEMO D EMODE MODE M ODEM O DEMOD EM O DEMO DE MODE M OD EMO DE         
DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MOD EMODEMODE MO DEMO DE MODE M ODEMO       
DEM ODEM ODE MO DEMO DE MO D EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEM OD E MOD       
DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM O DEMOD EM OD EMO DE M ODE MODE M        
DEMOD EM OD EMO DE M ODE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM O        
DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DE        
a b/;§ 60 ods. 2 písm. a/, ods. 9 písm. h/, ods. 10;§ 61 ods. 1         
písm. a/ a b/;§ 62 ods. 1 písm. e/ a j/;přílohy č. 2 a 5 - s          
působností pro ČR;                               

Ruší část
Zákon 455/1991 Sb.: § 12 - s působností pro ČR;                 

Doplňuje
Zákon 529/1991 Sb.: § 16 ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje jako       
ods. 4 - s působností pro ČR;                          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO D EMODE MOD         
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EM OD                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE MOD EMO DEMO D EMODE MO       
D EMOD EMO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM ODEMO DEM ODEM O DEMOD         
DEM ODEM O DE MO                                

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE MODE M ODEMO DEM           
dosavadní písm. q/ a r/ se označují jako písm. r/ a s/ a mění se        
text písm. r/;                                 

Mění část
Zákon 21/1992 Sb.: § 1 ods. 1;§ 3 ods. 3 písm. a/ a b/;§ 4 ods. 5        
písm. e/;§ 5d písm. i/;§ 8 ods. 1, ods. 2 vč. písm. a/, c/ až e/,        
ods. 3 a 4;§ 8a ods. 1;§ 11 ods. 1;§ 16 ods. 1 vč. písm. a/, ods.        
2 písm. a/ a b/, ods. 4 vč. písm. c/, ods. 5 a 6;§ 16b ods. 1          
DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD E MODE MO         
DEMO D E MODE MOD EMOD E MODEM ODE MODE MOD EM ODEM ODE MOD EMOD        
DEM ODEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MOD EMO DEMO D E        
DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD EMO DEMO DE MO D E MOD EMO        
DEMO DE M O DEM OD EMOD EMO DE MODE MO D E MOD EM ODEM ODE MOD         
DEMO D E M ODEMODEMOD EMO DE                          

Ruší část
Zákon 21/1992 Sb.: § 18 ods. 3;§ 26ba ods. 1 písm. f/, dosavadní        
písm. g/ až j/ se označují jako písm. f/ až i/ a mění se text          
písm. f/, g/ a i/ - s působností pro ČR;                    

Doplňuje
Zákon 21/1992 Sb.: § 4 ods. 5 písm. l/, ods. 8, dosavadní ods. 8        
se označuje jako ods. 9 - s působností pro ČR;                 

Doplňuje
Zákon 358/1992 Sb.: § 13 ods. 4;§ 35d až 35l vč. nadpisů;§ 53 ods.       
D EMODE MODE MO DEMOD EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD        
DEMO DEM OD EMOD E M OD EMODEMODE MODE MO DEMODEMO DEMO DEMO DEM        
DE MODE MOD EMODE MOD EMODEMOD EMO DEMODEMO DEM ODE MODEMODEM ODE        
D EMO DEM ODEMODEMODEM ODEMO DEM ODEMODEM ODEMODEMO DEMOD EMODE MO       
DEMODE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EM ODEMODEMO D EMOD EM ODEMOD        
DEMOD EMODEMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE MO DEMODEMO DEMO DEMO DEM       
109b ods. 1 písm. n/, dosavadní písm. n/ a o/ se označují jako         
písm. o/ a p/;                                 

Ruší část
Zákon 358/1992 Sb.: § 37 ods. 3 písm. o/, dosavadní písm. p/ a q/        
se označují jako písm. o/ a p/ a doplňují se písm. q/ až u/;část        
šestá označení oddílu druhého vč. nadpisu, dosavadní oddíly třetí        
až šestý se označují jako oddíly druhý až pátý;§ 71b ods. 4 a 5;§        
72 ods. 3, dosavadní ods. 4 a 5 se označují jako ods. 3 a 4, mění        
DE MODE MODE M O DEMODEMO DE MODE MODEMO DEMOD EMODEMOD EMODEM         
DEMODEM ODE MODEMODE MODEMODEM ODEMOD EMODEM O DEMO DE MODEMODE         
DEMO DEMODE MODEM O DEMODE M ODEM OD EMODEM ODEMOD EMODEMODE MO         
DEMO DEM ODEM                                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE MOD EMO DEM O DEMO D EMODE MODE M       
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMOD EM O DEMO DE MODE        
2 a 3;§ 15 ods. 2;§ 18 ods. 1 písm. b/;§ 19 písm. a/;§ 20 ods. 1        
písm. c/;§ 23 písm. a/;§ 28 ods. 1;§ 35 ods. 3;§ 35a až 35c vč.         
nadpisu;§ 37 ods. 4;§ 53 ods. 1 písm. a/ a b/;§ 56 ods. 1 písm.         
a/;§ 57 ods. 1 až 3;§ 59 ods. 2;část šestá oddíl první nadpis;§ 62       
ods. 1;§ 63 písm. a/ a c/ až g/;§ 64;§ 65 ods. 1 a 2;§ 66;§ 67         
ods. 1 a 3;§ 68 ods. 2 a 3;§ 70 vč. nadpisu;§ 71;§ 71a ods. 1 a         
DEM ODE MODE MOD EMODE MO DEMO D EMODE MOD EMO DE M ODE MODE MOD        
DE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMODEMO DE MODE MOD EMO DEMO D E        
DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEMOD EMO DEMO DEM OD EM OD EMO            
DEMODEMOD EMOD EM ODEM O DE MOD EMOD EM ODEM ODE MODEM OD EM ODEMO       
DEMOD EMOD EMOD E MODEM ODEM ODEM ODEM O DEMOD EMO               

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE       
ods. 4 - s působností pro ČR;                          

Mění část
Zákon 555/1992 Sb.: § 23a ods. 6 písm. i/ a o/, ods. 7 písm. k/ a        
r/;                                       

Doplňuje
Zákon 555/1992 Sb.: § 23a ods. 6 písm. p/, dosavadní písm. p/ až        
r/ se označují jako písm. q/ až s/, ods. 7 písm. t/, dosavadní         
písm. t/ až w/ se označují jako písm. u/ až x/;                 

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE MO DEMODEMO DEMO         
DEMO DEM OD E MO DEM ODEMODEMO DEMOD EMODE MO DEMO D EMODE MOD         
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE MODEMODE       
DE MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD       
DE M ODEM OD EMOD EMODE MO D E MODEMODEMO DEM ODE                

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MO DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO D        
až 4 a 15;§ 24 ods. 8 a 10 - s působností pro ČR;                

Mění část
Zákon 96/1993 Sb.: § 5 ods. 1 a 9;§ 6 ods. 1 písm. h/ a k/,ods. 2        
písm. b/;§ 8 vč. nadpisu;§ 9a ods. 6;§ 10 ods. 3;                

Doplňuje
Zákon 96/1993 Sb.: § 5 ods. 12;                         

Mění část
Zákon 182/1993 Sb.: § 25a ods. 3 písm. i/ a n/, ods. 4 písm. j/;        

Doplňuje
Zákon 182/1993 Sb.: § 25a ods. 3 písm. o/, dosavadní písm. o/ a p/       
DE MODEMODE MODE MODEM OD E MOD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO        
DE M OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DE M ODE                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE MO DEMODEMOD EMOD E M O DE           
DEMODEMO DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODE MODE MOD EMOD EM ODEM OD        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMO DEMODEMODEMO DEMOD EMO DEMODEMO          
dosavadní části šestá až osmá se označují jako části sedmá až          
devátá, doplňuje se část sedmá vč. nadpisu a dosavadní části sedmá       
až devátá se označují jako části osmá až desátá;                

Ruší část
Zákon 40/1995 Sb.: § 7 ods. 2 a zrušuje se označení ods. 1;           

Mění část
Zákon 40/1995 Sb.: § 5i č. nadpisu;                       

Mění část
Zákon 87/1995 Sb.: § 1 ods. 5 písm. c/, ods. 7;§ 1a ods. 1 písm.        
DEMO D EMOD E M ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEMO D EMOD E         
DEMOD EMOD E MODE M OD EMO D EMODE MODE M ODEM OD EMOD E MODEM ODE       
DEMO DE M O DEMO D EMOD EMO D EMOD EMO DE MODE MO D E MOD EMO DEMO       
DEM ODE MODE M O DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD EMO DEMO DE       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO                    

Mění část
Zákon 117/1995 Sb.: § 7 ods. 10;§ 24 ods. 2;§ 31 ods. 2;§ 59 ods.        
1 písm. a/;§ 63 ods. 7 písm. i/ a j/, ods. 8 písm. j/ a o/;§ 67         
ods. 4;                                     

Doplňuje
Zákon 155/1995 Sb.: § 20 ods. 3, dosavadní ods. 3 až 6 se označují       
jako ods. 4 až 7;§ 24 ods. 2, dosavadní text se označuje jako ods.       
1;                                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DE MOD E MODE M ODEMO DEMO DE MODE        
D E MOD EM ODEMODEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MOD           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO D         
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM OD EMO            
DEMODEMOD EM ODEM O DE MOD EMO DEMO DEM ODE MODE MOD EM ODEM O DE        
DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DEM ODE MODE MOD EM ODEM O D EMO DE MODE       
2;§ 35h ods. 1;§ 35n ods. 4;§ 35p ods. 5;§ 35s ods. 5;§ 35t ods. 1       
a 2;§ 37 ods. 1 písm. a/;§ 55b ods. 2;                     

Ruší část
Zákon 85/1996 Sb.: § 14 nadpis;                         

Ruší část
Zákon 151/1997 Sb.: § 18 vč. nadpisu;                      

Doplňuje
Zákon 151/1997 Sb.: § 2 ods. 2 a 3, dosavadní ods. 2 a 3 se           
označují jako ods. 4 a 5;§ 4 ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje        
DEMO DEMO DEM O DEMO D EMODE MODE M ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO D E       
D EM ODEMODEM ODEM ODEM O D EMO DE MODE M O DEMODE MODEM ODEMO         
DEMOD EMO DEMODE MOD EMODEMOD                          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODEMOD EMODE MODEM ODEMO DEMODEMO D        
DEMO D EMODE MODE M ODEM ODE M ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM O DEM         
DEMODEMOD E MODE M ODEMO DE M ODEM OD EMOD EM OD E M ODE MO DEM         
nadpisu;§ 17 ods. 1;§ 22 nadpis, ods. 1 a 2;§ 23 vč. nadpisu;část        
první hlava šestá nadpis;§ 24 nadpis, ods. 1 až 4;§ 33 ods. 1 a 3;       

Mění část
Zákon 15/1998 Sb.: § 3 písm. a/ až c/;§ 7a ods. 1 vč. písm. a/,         
ods. 2 a 3;§ 8a;§ 11 ods. 2 písm. b/ a c/;§ 13;§ 14 ods. 1, ods. 3       
písm. b/;§ 26 ods. 2 písm. c/ a d/;                       

Mění část
Zákon 82/1998 Sb.: § 4 ods. 1;§ 17 ods. 4;                   

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD EMODEMODE MODE MO DEMODEMO DEMO         
DEMO DE                                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODE MODEMODE M ODEM O DEMOD EMO DEMO D E MOD       
D EMODE MOD EMO DE M ODEM O DEMO DEM OD EMOD EMO D EMOD EM ODEM O        
DEM ODEMO DEM ODEM OD EM O D EMO D EMOD E MODEM OD EM ODE MO DE         
DEM ODEM O DE MOD E MODE M ODEMO DE M ODE MODE M ODEMO DEMO DE         
ods. 2 vč. písm. c/ a d/, ods. 3;§ 9b ods. 2 vč. písm. b/, ods.         
3;§ 9c ods. 1 vč. písm. c/ a d/, ods. 2;§ 10 ods. 1 písm. a/ až         
c/, ods. 4;§ 11 nadpis, ods. 1 až 4;§ 14 ods. 1;§ 15a ods. 1, ods.       
3 písm. a/ a e/;§ 16b ods. 5;§ 18 ods. 2 písm. g/, ods. 6;§ 18a         
ods. 1 písm. a/ až c/, ods. 2 písm. b/, ods. 3 písm. b/;§ 23;§ 24        
ods. 2 písm. a/ až e/ a g/, ods. 3, 7 a 9, ods. 10 písm. a/ až         
c/;§ 24a ods. 5 písm. a/ a b/, ods. 6, ods. 7 písm. b/ a c/, ods.        
D E MO DEMO DE MOD EMODE MO D EMOD EMO DEMO D EMODE MO DE MOD EMOD       
D EMODE MO DE MOD                                

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM        
DEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODEM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM        
DEM OD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEMO DEMO D EMODE MO D        
DEMO DEMO DEMO DEM ODEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DEM ODE MODEM        
b/;§ 127 ods. 1 písm. b/ a c/;§ 140 ods. 2;§ 141 ods. 3;§ 158 ods.       
1 písm. d/ a e/, ods. 9 písm. j/ a r/, ods. 17 písm. g/;§ 158b         
ods. 2 písm. l/;§ 163 ods. 1 písm. f/;§ 165a ods. 5 písm. i/ a         
o/;§ 167 ods. 6 písm. i/ a o/;§ 172 ods. 4 a 5;§ 178 vč. nadpisu;§       
178d ods. 2;                                  

Doplňuje
Zákon 326/1999 Sb.: § 129a vč. nadpisu;§ 158 ods. 9 písm. s/,          
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM ODEM         
DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD E MO DE MODEMODE MODE MODEM OD       
D EMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD E MO DE MODEMODE         
DEMO DEMOD EM O DEM                               

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO        
DEMODEMO DEMO DEMOD EMO                             

Ruší část
Zákon 328/1999 Sb.: § 2 ods. 6, dosavadní ods. 7 se označuje jako        
ods. 6;§ 5 ods. 4;                               

Mění část
Zákon 328/1999 Sb.: § 2 ods. 3;§ 3a ods. 1 písm. b/;§ 4 ods. 4;§ 5       
ods. 3;§ 8 ods. 2;§ 8a ods. 5;§ 9 ods. 1 písm. e/;§ 14 ods. 2;§         
17b ods. 3 písm. i/ a j/;§ 18a ods. 4;                     

Mění část
Zákon 329/1999 Sb.: § 17 ods. 4 a 8;§ 22 ods. 1 písm. b/ a c/;§ 30       
DEMO D EMODE MODE MOD EMOD EM                          

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO       
D EMODE MO DE MODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MO DE MODEMODE        
DEMO DEMO D EM OD E MODE MO DEMO DEMO DE M O DEMO DEM ODEM O D EMO       
DEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD        
se označuje jako písm. d/;                           

Mění část
Zákon 359/1999 Sb.: § 2 ods. 1;§ 4a písm. b/;§ 6 písm. a/ a b/;§ 7       
ods. 2;§ 8 ods. 3;§ 10 ods. 1 písm. b/;§ 11 ods. 3;§ 13 ods. 1         
písm. b/, ods. 2;§ 13a ods. 2 písm. a/, ods. 6;§ 14 ods. 1 písm.        
a/ a b/, ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. b/;§ 16;§ 16a ods. 1;§ 17        
písm. b/;hlava III část třetí nadpis;§ 19;§ 20 ods. 3 písm. a/;§        
DE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODEM       
DEM OD EMOD E MODEM OD E MODE MOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EMOD        
DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE        
DEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MOD EMODE MOD         
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE M          
DEMOD EMOD EMO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO         
DEMO D EMODE MOD EM O DEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DE MODE M         
písm. c/;§ 64 ods. 1 a 3;                            

Mění část
Zákon 26/2000 Sb.: § 16a ods. 5;                        

Doplňuje
Zákon 26/2000 Sb.: § 46b;                            

Ruší část
Zákon 26/2000 Sb.: § 16a ods. 6;                        

Mění část
Zákon 121/2000 Sb.: § 63 ods. 3 písm. b/, ods. 4;§ 64 ods. 1 písm.       
c/;§ 66 ods. 7;§ 74;§ 78;§ 82;§ 86;§ 94 ods. 1;§ 98 ods. 2 písm.        
DEMO DEM ODEM OD                                

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE MODEM ODEMO DEM ODEMO DEM ODEMODEM        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMO DEMODEMO                     

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM O DE MO                  

DEMO DEMO
Zákon 122/2000 Sb.: § 1;§ 2 ods. 1;§ 10a ods. 1;§ 15a ods. 2 písm.       
i/, ods. 3 písm. i/;                              

Doplňuje
Zákon 128/2000 Sb.: § 41 ods. 3;§ 49 ods. 4 a 5;§ 149b;             

Ruší část
Zákon 128/2000 Sb.: § 46 ods. 2 a zrušuje se označení ods. 1;§         
48;§ 51;                                    

Mění část
Zákon 128/2000 Sb.: § 38 ods. 4;§ 39 ods. 1;§ 41 ods. 1 a 2;§ 47;§       
DE MODEMOD EMOD EMO DEMO DEMO DE MOD EMODE MOD EMO DE M ODEM ODE        
DEMO DEM ODE MODEM ODEM ODE MOD EMODE MOD EM O DEMO DEMO DEMO D         
DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO DEMO DE MODE MOD         
DEMO DE MOD EMODEMODE MO DEMO D EMO DEMOD EMO DE M ODEM OD EMOD E        
DEM ODEMO DE M ODEM OD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE        
i/;                                       

Ruší část
Zákon 129/2000 Sb.: § 24 ods. 3 až 5;§ 25;§ 26 ods. 1 a zrušuje se       
označení ods. 2;                                

Doplňuje
Zákon 131/2000 Sb.: § 24 ods. 5 a 6;§ 119c;                   

Mění část
Zákon 131/2000 Sb.: § 18 ods. 3 vč. písm. a/, g/ a j/;§ 20 ods.         
3;§ 23 ods. 2 a 3;§ 27;§ 28;§ 35 ods. 7;§ 36 ods. 1;§ 37 ods. 3;§        
DEMO DE MODE M ODE MODEM ODE MO D EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DE M         
DEMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMO DEMOD EM O DEMO DEMO         
DEMO D EMODE MOD EMOD E MODEM ODE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD E MODE MOD                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE MO D EMOD         
DEMO DEM O DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DE M ODEM ODE         
ods. 1 písm. d/, ods. 4;§ 17c ods. 2 písm. d/, ods. 5;§ 17ca ods.        
2 písm. d/, ods. 5;                               

Doplňuje
Zákon 133/2000 Sb.: § 3 ods. 3 písm. s/, dosavadní písm. s/ až u/        
se označují jako písm. t/ až v/ a mění se text písm. v/;§ 17a ods.       
3, dosavadní ods. 3 až 5 se označují jako ods. 4 až 6, doplňuje se       
ods. 6 a dosavadní ods. 6 se označuje jako ods. 7;               

Doplňuje
Zákon 207/2000 Sb.: § 39 ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje jako       
DEMO DE                                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEM                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEM ODEMODEM                      

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MOD EM ODEM O D EM              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MOD EM ODEM O D EM              

Mění část
Zákon 250/2000 Sb.: § 23 ods. 1 písm. d/;                    

Mění část
Zákon 257/2000 Sb.: § 5a ods. 3 písm. i/ a n/, ods. 4 písm. j/;§ 6       
ods. 2 a 3;§ 15 ods. 1;                             

Doplňuje
Zákon 257/2000 Sb.: § 5a ods. 3 písm. o/, dosavadní písm. o/ a p/        
se označují jako písm. p/ a q/, ods. 4 písm. o/, dosavadní písm.        
o/ a p/ se označují jako písm. p/ a q/;                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEMO DE MODE MOD EMO DEMO D EMODE         
DEM                                       

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM ODEM ODEMO       
DEM OD EMO DEM ODEMODEM                             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM O DEMO DEM ODEM OD EMOD E MODEM        
e/, ods. 2 písm. b/, ods. 6;§ 16 ods. 3 a 4;§ 18 ods. 1 písm. b/;§       
20 ods. 1;§ 21 ods. 2;§ 22 ods. 1 písm. c/;§ 27 ods. 3 písm. a/;§        
31 ods. 10;§ 32 ods. 1 až 3;§ 33a ods. 3 písm. i/, ods. 4 písm.         
j/;§ 34 ods. 2 a 5;§ 36 ods. 2;§ 37 ods. 2 písm. b/, ods. 4 písm.        
a/;§ 38 ods. 2;§ 39 ods. 2;§ 42;§ 43 ods. 1 a 2;§ 43a ods. 6;§ 44        
ods. 1;§ 44a ods. 1 a 4;§ 46 ods. 7 a 8;§ 47 ods. 1 a 5;§ 49 ods.        
D EMODE MO DE MOD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EM OD EMO        
DEMO DEMODE MODEM ODEMO DE MOD E MODEMODE MO DEMO DE M O DEM ODEM        
DEM ODEMODE MODE M OD EMODEM ODEMO DEMOD EM ODE MOD EM ODEM OD E M       
DEM ODEM OD EMOD EMO DEM ODEM ODE MODE MO DEMO DEM ODEMO DEM ODEM        
DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DEM ODE MODEM OD E MOD                

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E M O DEMOD EMO                 

Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 59a vč. nadpisu;§ 104 ods. 5 písm. e/,          
dosavadní písm. e/ a f/ se označují jako písm. f/ a g/;             

Doplňuje
Zákon 3/2002 Sb.: § 15a ods. 5;§ 16a ods. 4 písm. e/;§ 17 ods. 6,        
dosavadní ods. 6 až 8 se označují jako ods. 7 až 9;§ 18 ods. 1         
písm. j/;§ 19 ods. 1 písm. j/;§ 20 ods. 1 písm. k/;               

Mění část
DEMOD EMODEM ODEM O D EMODE MO D EMOD E MOD EMODEMODE M ODE MOD EM       
DEMO DE MODE M ODEMO DEM OD EM ODE MODE M O DEM OD EMOD EMO DE         
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MOD EMOD         
DEM OD EMOD E MO DEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MO DEMO D EMODE       
DEM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MOD EMO DE M ODE       
DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DE M         
DEM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EMO         
ods. 1, ods. 2 písm. g/ a f/, ods. 3;                      

Doplňuje
Zákon 6/2002 Sb.: § 175b ods. 1 písm. p/, dosavadní písm. p/ a q/        
se označují jako písm. q/ a r/;§ 175c ods. 1 písm. s/, dosavadní        
písm. s/ až u/ se označují jako písm. t/ až v/;                 

Mění část
Zákon 6/2002 Sb.: § 39 ods. 1;§ 60 ods. 1;§ 72 ods. 1;§ 94 písm.        
f/;§ 95 ods. 2;§ 96 písm. c/;§ 175b ods. 1 písm. i/ a o/;§ 175c         
DEMO D EMODE MO D EMO                              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMOD E MODEM ODE MODE M OD EMO DE        
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODE M ODEMO DEM OD EMOD EM            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MODEMODEM ODEM OD EM ODEMODEM         
DEMO DEMO DE M ODEM OD EMOD EMODE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MODE         
173;                                      

Doplňuje
Zákon 361/2003 Sb.: § 201 ods. 3;                        

Ruší část
Zákon 361/2003 Sb.: § 204 vč. nadpisu;§ 205;                  

Doplňuje
Zákon 441/2003 Sb.: § 18a vč. nadpisu;§ 44 ods. 5, dosavadní ods.        
5 a 6 se označují jako ods. 6 a 7;                       

Mění část
Zákon 441/2003 Sb.: § 44 ods. 1;                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO DEM O DEMO D EMODE MO D EMO        
DEMO DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM OD EMOD        
D EMODE MODE MO DEMO D E MOD EM ODEM OD EMOD E MOD EMODE MO DE MOD       
DEMO DEM OD EMOD E MO DE                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD        
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO DEMODEMO        
jako písm. c/ až f/ a mění se text písm. c/, d/ a f/;              

Doplňuje
Zákon 256/2004 Sb.: § 32a ods. 6, dosavadní ods. 6 a 7 se označují       
jako ods. 7 a 8;§ 92 ods. 1 písm. c/;§ 99 ods. 2, dosavadní ods. 2       
a 3 se označují jako ods. 3 a 4;                        

Ruší část
Zákon 256/2004 Sb.: § 10d ods. 8 a 9;§ 94 ods. 1, dosavadní ods. 2       
až 10 se označují jako ods. 1 až 9, zrušují se ods. 2 a 3,           
DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE M O DEMO DE MODE        
DEMO DEM ODE MODE M O DEMODE MODE MODEM ODE MOD EMODEMOD EMODEMODE       
DEMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MODEM ODEM                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM O DEMOD EM O DEMO D EMOD E       
DEMOD EM O DEM ODEM ODE M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD        
DEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM        
7;§ 14a ods. 3;§ 15d ods. 1 písm. f/ a g/, ods. 3;§ 15e písm. b/;§       
15f písm. d/;§ 15s ods. 1;§ 15t ods. 5;§ 16 ods. 1, ods. 3 písm.        
h/;§ 17 ods. 2;část druhá hlava II díl 4 nadpis;§ 18 ods. 2;§ 20        
nadpis, ods. 1 a 2;§ 21 ods. 1, ods. 2 písm. a/, c/ až e/, ods. 3,       
5 a 6;§ 22 ods. 1;§ 22a ods. 1;§ 24 nadpis, ods. 1 a 2, ods. 5         
písm. a/ a b/, ods. 6;§ 24a ods. 1 a 2, ods. 3 vč. písm. a/ a b/,        
DEMO D EM ODEMOD EMODE MODEM OD EMODEMOD EMO DEMO D EM ODE MO          
DEMODEM ODEM OD E M ODE MODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMODE MODE        
DE MODE MO DEMO D EMO DEMOD EM OD EMO DE M ODE MODE M OD EM ODEM O       
DEM ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M O DE MODE M ODEMO         
DEM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODE MODE M O         
DEM ODE MODE M ODEMO DE M ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM OD EMOD E       
DEMOD EMOD EMODE MO DEMO D EM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM       
a/ a b/;§ 34 ods. 2 písm. c/ a d/, ods. 4 písm. a/, d/ až f/, h/ a       
i/;§ 36 ods. 1;§ 36a ods. 1 písm. b/;§ 36d ods. 1 písm. b/;§ 36e        
písm. c/;§ 36h ods. 3, ods. 5 vč. písm. a/;§ 36i ods. 3;§ 36k ods.       
3;§ 38 ods. 1 písm. a/;§ 44 ods. 2;§ 46 nadpis, ods. 1 a 2;§ 47         
ods. 3;§ 50 ods. 2 a 3;§ 51 ods. 2;§ 57 ods. 2 písm. e/;§ 60 ods.        
1 písm. b/, ods. 2;§ 65 ods. 1 písm. n/;§ 68 ods. 2 a 3;§ 69 ods.        
DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DE M ODEM OD        
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMOD         
DEM ODE MODEM ODEM ODEMO DEM ODEM ODEMOD EMOD EMODE M ODE M           
DEMODEMO DEMO DE MODEMOD EMOD E MO DEM OD EMOD E MODEM ODEMODE MOD       
DE MODE MODEMO DEMO DEMOD EM ODEMODEM ODE MODE M ODEMO DEM ODEM O        
DEMOD EM OD EMO DEMO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO D EMODE MODE MOD         
ods. 3 a 5;§ 107 nadpis, ods. 1 až 3;§ 107a ods. 2;§ 109 ods. 5;§        
110 ods. 2;§ 115 ods. 2;§ 116;§ 118 ods. 4 písm. c/, d/, f/ a g/,        
ods. 5 písm. h/;§ 119 ods. 3;§ 119b ods. 3;§ 120 ods. 3, ods. 4;§        
120a ods. 1 vč. písm. b/ a d/;§ 120b ods. 3;§ 122 ods. 5;§ 124         
ods. 6 písm. c/;§ 128 ods. 1, ods. 2 písm. b/, ods. 5, ods. 8 vč.        
písm. a/;§ 130 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. a/;§ 131 ods. 2;§ 134       
DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM OD E MODE MOD EMOD E MO DEM ODE MODE       
DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DE M O DEM ODE MODE MOD EMO DEMO D EMODE       
DEMO DEMO DEMO D E MOD EMOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MO DEMO D        
DEM ODEMO DEM ODEM O D EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD        
DEM OD E MODE MOD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO D EMODE        
DEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MOD EMO DEMO DEM        
DEMO DEMO D E MOD EMO DEM. 5;                          

Mění část
Zákon 360/2004 Sb.: § 1 ods. 1 a 2;§ 3 ods. 1 a 3;§ 7;§ 8 ods. 1;§       
11;                                       

Ruší část
Zákon 360/2004 Sb.: § 8 ods. 2, dosavadní ods. 3 se označuje jako        
ods. 2;                                     

Mění část
Zákon 435/2004 Sb.: § 25 ods. 1 písm. d/ a q/;§ 60 ods. 2 a 3;§         
121 ods. 4 písm. a/;§ 122 ods. 1;§ 147c ods. 3 písm. i/ a j/, ods.       
D EM O DEM                                   

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM        
DEMO D EMODE MODEMODEMO DE MO                          

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE       
DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MO DEMO DE                     

Mění část
Zákon 500/2004 Sb.: § 1 ods. 3;§ 29 ods. 1 a 2;§ 32 ods. 4;§ 38         
ods. 1;§ 94 ods. 2;§ 113 ods. 1;§ 159 ods. 1;§ 170;               

Ruší část
Zákon 500/2004 Sb.: § 122 ods. 2, dosavadní ods. 3 se označuje         
jako ods. 2;                                  

Ruší část
Zákon 627/2004 Sb.: § 4 ods. 2 a 3 a zrušuje se označení ods. 1;§        
8 ods. 2, dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 2;§ 27 až 32, 35        
DE MO D EM ODE MODEMODEM OD EMOD E M OD                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE MOD EMOD EMOD EM ODEM O D EMO DEM       
DEMO DEM OD EMOD EMO DEMO DEMO DE MODE MOD EMOD EM ODEM O D EMO DE       
DEMO DE M O DEM OD EMOD EM OD EM O DE MODE MO DEMO DEM OD EMOD EM        
D E MOD EM ODEM O D EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD         
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MO                         

Doplňuje
Zákon 627/2004 Sb.: § 64a a 64b;                        

Mění část
Zákon 127/2005 Sb.: § 104 ods. 7;                        

Doplňuje
Zákon 127/2005 Sb.: § 104 ods. 10, dosavadní ods. 10 až 16 se          
označují jako ods. 11 až 17;                          

Mění část
Zákon 412/2005 Sb.: § 6 ods. 2 písm. a/;§ 7 ods. 1 a 3;§ 10 ods. 2       
písm. b/;§ 52 ods. 9;§ 81 ods.1 písm. a/, ods. 2;§ 94 ods. 2 písm.       
DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DEMO DEMO D EMODE        
DEM ODEM O DEMOD EMO                              

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD E MO        
DE MODEMODE MODE MODEM OD E MOD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM OD EMOD E        
DEMOD EM O DEM ODEM O DEMOD EM O DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE          
písm. f/;§ 89 ods. 5 a 6;§ 91 ods. 6;§ 110 ods. 1;§ 116 ods. 2;         

Mění část
Zákon 110/2006 Sb.: § 4 ods. 4;                         

Mění část
Zákon 111/2006 Sb.: § 8 ods. 1;§ 53 ods. 3 písm. h/ až j/, ods. 4        
písm. i/, k/ a n/;§ 55 ods. 4 písm. c/;§ 70 ods. 2;               

Ruší část
Zákon 111/2006 Sb.: § 33 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 8 se označují       
jako ods. 2 až 7 a mění se text ods. 4 a 5;                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM       
D EMODE MOD                                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE              

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEMO DEM ODEM O D E MODEM ODE           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DEM ODEM ODE         
118 ods. 3 písm. i/, j/ a n/, ods. 4 písm. i/, m/ a n/;             

Mění část
Zákon 262/2006 Sb.: § 1a;§ 4a;§ 6;§ 7;část první hlava V nadpis;§        
18;§ 19;§ 20;§ 23 ods. 1 a 4;§ 27;§ 28;§ 34 ods. 2 až 4;§ 42 ods.        
2;§ 43a ods. 4;§ 50 ods. 1;§ 60;§ 66 ods. 2;§ 67 ods. 2;§ 146          
písm. b/;§ 148 ods. 2;§ 149 ods. 1;§ 252 ods. 3;§ 255 ods. 4;§ 286       
ods. 3;§ 305 ods. 1;§ 309 ods. 1;část třináctá hlava XII nadpis;§        
330;§ 333;§ 341 ods. 1 až 3;část třináctá hlava XVII nadpis;§ 363;       

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMO DEMODEMOD EM ODEM O DE MOD EMODEM         
DEMO D EMODEM ODE MODE MO                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE M ODEM ODE MODE MODE MOD EMO DEMODEMOD        
DEM ODEMODEM ODEMO                               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MOD E MODE M O DEM OD EMOD EMO DE       
ods. 2;§ 10;§ 11 ods. 1 a 3;§ 12;§ 14 ods. 2 a 3;§ 15 ods. 1 a 2,        
ods. 3 vč. písm. a/ a c/, ods. 4 písm. a/;§ 15c ods. 1;§ 18 ods.        
1;§ 19 ods. 1 a 2;§ 20 ods. 2 a 3;§ 22 ods. 2, 4 a 5;§ 23 ods. 1;§       
23a ods. 2 a 3;§ 25;§ 26 ods. 2;§ 32a;§ 35 ods. 2;§ 37 ods.           
1;hlava VIII nadpis;§ 40 ods. 1 až 3;§ 41 ods. 1;§ 42 ods. 1 až         
3;§ 43;§ 44;§ 45 ods. 1;§ 47;§ 48;§ 49;hlava X část první nadpis;§       
49a až 49c;§ 49d ods. 2;§ 50 ods. 1;§ 50 ods. 6;§ 52 ods. 1;§ 54        
DEMO D EMODE MO D EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M O DEM OD       
DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DE M ODE MODE MOD EMO DEMO D EM ODE MOD        
DEMO DEM ODEMO DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODEMO DEMODE MODE         
DEMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO DE M O        
DEM ODE MOD EMOD EMO DE MOD EMOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DE MO         
DEM ODEM ODE MO DEMO D E MOD EM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD        
4;§ 94 ods. 1 písm. b/;§ 95b ods. 1 a 3;§ 96;§ 96a ods. 1;díl 6         
hlava V část druhá nadpis;§ 97;§ 98;§ 99;§ 100;§ 101 ods. 3;§ 101a       
ods. 1 a 2;§ 103 vč. nadpisu;§ 105;§ 106;§ 107 ods. 3;§ 108;§ 109        
ods. 2;§ 109a ods. 1 a 3;§ 110 vč. nadpisu a ods. 2;§ 118 písm.         
c/;§ 120;§ 121 ods. 2;§ 124 písm. b/;§ 125;§ 125a;§ 126;§ 129 vč.        
nadpisu;§ 132;§ 137;oddíl 2 díl 7 hlava VI část druhá nadpis;§         
DEMOD EMO DEMO D E MOD EMODE MOD EMOD E MO DEM ODEMODEMO D EMO D        
DEMOD EM ODEM ODEMO DEMODEMO DEMOD EMODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE       
DEM ODEMO DEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEMOD EMODE MOD EMOD EMO        
DEM ODEM ODE MOD EMO DEMO DEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MOD         
DEMO DEM ODEM ODEM OD E M ODE MOD EMODE MODE MODEMODE MODEM ODEMO        
DEMO DEM O DEMODEMO DEMOD EMODE MOD EMOD EMO DEM ODEM O D EMO DEM        
DEMO D E MOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO         
219 ods. 1, ods. 3 písm. c/;§ 220 ods. 1 a 2, ods. 3 písm. c/ a         
d/, ods. 5;§ 221;§ 222 ods. 3;§ 223;§ 223a;§ 224;§ 225 ods. 2          
písm. b/;§ 226 ods. 1;§ 227 ods. 1 písm. c/;§ 229 ods. 2;§ 230         
ods. 2;§ 231 ods. 1 a 2;§ 232 ods. 3, ods. 4 písm. b/;§ 233 ods. 1       
písm. b/, ods. 2;§ 237 ods. 4 písm. b/;§ 238 ods. 2 vč. písm. a/;§       
239 ods. 1 písm. a/ a b/, ods. 3;§ 240 ods. 1 a 2;§ 241;§ 242 ods.       
D E MOD EMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODE MOD EMO DEM OD E MOD       
DEMO DEM ODE MODE MOD EMODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODEMO DEMOD EMO        
DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEMOD EMO DEMO DEM        
DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DE M O DEM ODEM ODEM O D EMO DEM         
DEMO D E MOD EMODE MOD E MODEM ODE MODE M ODEMO DE MO DEM ODEM ODE       
DEM ODEM O DEMO DE MO DEMO DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE        
4;§ 285 ods. 1 písm. f/;§ 286 ods. 1 písm. b/;§ 287b ods. 1;§          
288;§ 288a;část třetí hlava V díl 6 nadpis;§ 289;§ 290;§ 290b ods.       
1 a 2;§ 298 písm. a/ a b/;§ 300 ods. 2;§ 303 písm. b/;§ 304;§          
304a;§ 305 vč. písm. a/ a c/;§ 306a ods. 1;§ 308 ods. 1, ods. 2         
písm. a/;§ 314;§ 317 ods. 1 písm. b/, ods. 2;§ 318 ods. 1 a 3;§         
318a ods. 1 a 2;§ 319;§ 320a;§ 320b ods. 1, 2 a 4§;§ 326 písm.         
b/;§ 327 písm. b/;§ 328;část třetí hlava VIII díl 2 nadpis;§ 330;§       
DEMO DEMO DEM ODEM ODEM O D EMO DEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODEM       
DEMO DEMO DEM ODE MODE M OD EMO DEMO DEMO DEM ODE MODE MOD EMODE        
DEM ODEM O D EMO DEM ODEM ODE MODE MODE M O DEM ODE MODEM OD EM         
DEMO DEM ODEM ODE MODEM ODEMOD EMO DEMO DE M O DEM ODE MODE MOD         
DEM ODEM O D EMO DEM ODEM O D EMO DEMOD EMODE MOD EMOD EMO DEMOD        
DEMOD EMO DEMO DEM ODEMO DEMO DEMO D EMODE MODE MODEMO DEMODE MODE       
ods. 1;§ 384n;                                 

Ruší část
Zákon 125/2008 Sb.: § 23b;§ 35 ods. 4;§ 53 ods. 4;§ 59l ods. 2 a        
zrušuje se označení ods. 1;§ 60;§ 66;část druhá hlava VI díl 9 vč.       
nadpisu;§ 189 ods. 3;§ 215 ods. 3 písm. c/;§ 242 ods. 4;§ 310 ods.       
1 a zrušuje se označení ods. 2;                         

Doplňuje
Zákon 125/2008 Sb.: § 20a;§ 22a;§ 39a;§ 41 ods. 3;§ 59f ods. 4;§        
DEM ODEM ODE MO DEMO D E MOD EMO DEMO DEM ODEMO DEM ODEM OD           
DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MOD EMOD EM ODEMODEMO         
DEMO DE MODEMODE MODE MODE MOD EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EMOD        
D EMODEMOD EM ODEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EMO DEMO D E MOD EMOD EMOD E M ODE        
DEM ODEMO DEMO DEMO DEMO D E MOD EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM OD         
označuje jako ods. 1;§ 316 ods. 2, dosavadní text se označuje jako       
ods. 1;§ 318 ods. 4;§ 379a;                           

Mění část
Zákon 253/2008 Sb.: § 2 ods. 1 písm. b/, g/ a h/;§ 4 ods. 4 písm.        
a/ a c/, ods. 5 písm. a/;§ 11 ods. 4;                      

Mění část
Zákon 273/2008 Sb.: § 24 ods. 2;§ 26 ods. 4;§ 44 ods. 2;§ 46 písm.       
a/;§ 47 ods. 3;§ 63 ods. 6;§ 65 ods. 1 písm. d/;§ 95 ods. 1, ods.        
D EMO DEMOD EMO DEMO D E MO                           

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO DE MOD                 

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEMO DE MODE M OD EMO         
DEM ODEM O DEMOD EMOD EMODEM ODEM ODE MODEMODE                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M ODEMO DEM ODEM        
D EMODE MO DE MOD EMOD E MODEM ODE MODE M ODEMO DEM OD E MODE M         
ods. 2;§ 8 ods. 1 písm. b/;§ 15 ods. 1 písm. c/, ods. 2 písm. a/;§       
18 ods. 6;§ 28 ods. 2;§ 37 ods. 1 písm. c/, ods. 2 písm. a/;§ 70        
ods. 1 písm. h/;§ 73 ods. 3 písm. d/, ods. 4 písm. b/;§ 74 ods.         
3;§ 95 ods. 2 písm. c/ a f/;§ 97 ods. 1 písm. c/;§ 99 ods. 4 písm.       
a/;§ 100 ods. 1;§ 113 ods. 2 písm. c/;§ 124 ods. 1 a 5;§ 128 ods.        
2;§ 138 ods. 1;příloha č. 1;                          

Mění část
Zákon 408/2010 Sb.: § 2 písm. a/ a e/;§ 7 ods. 1 písm. c/ a m/,         
DEMO D EMODE MODE M ODEM O D EMO DEMO DE MODE MOD EM ODEMODE          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO       
DEMO D EMODE MOD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMODE        
DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE        
DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODE MO D E         
DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MO DEM OD        
ods. 4 písm. a/;§ 47 ods. 1 písm. b/;§ 51 ods. 1 písm. d/;§ 65         
ods. 1 písm. a/ a b/;§ 67;§ 71 ods. 3 písm. i/ a o/, ods. 4 písm.        
j/ a p/, ods. 8 písm. e/;§ 93 ods. 1 písm. b/;§ 94 ods. 2;§ 105         
ods. 2 písm. b/;                                

Ruší
Úplné znění 329/2012 Sb.