115/2015 Sb.: Ruší část
Zákon 303/2013 Sb.: čl. LII bod 2;                       

134/2016 Sb.: Ruší část
Zákon 303/2013 Sb.: část šedesátá čtvrtá a šedesátá pátá;            

269/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 303/2013 Sb.: část dvacátá osmá;