Mění část
Zákon 200/1990 Sb.: § 28 ods. 1;                        

Mění část
Zákon 117/1995 Sb.: § 58 ods. 3;                        

Mění část
Zákon 359/1999 Sb.: § 47t ods. 4;                        

Mění část
Zákon 435/2004 Sb.: § 53 ods. 1;                        

Mění část
Zákon 634/2004 Sb.: § 8 ods. 2 písm. a/;příloha položka 9 písm.         
a/;                                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MOD EM ODEM OD                

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODE M ODEMO DE MO DEM             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODEMODEMO DEMO DE MO DEMODEMO         
DEMO DEMO DEM                                  

Mění část
Zákon 329/2011 Sb.: § 19 ods. 3;§ 34 ods. 1;                  

Doplňuje
Zákon 329/2011 Sb.: § 34a;                           

Ruší část
Zákon 366/2011 Sb.: čl. II bod 6;čl. IV bod 6;čl. VI bod 8,           
dosavadní body 9 a 10 se označují jako body 8 a 9;               

Ruší část
Zákon 367/2011 Sb.: čl. II bod 2, dosavadní body 3 až 16 se           
označují jako body 2 až 15;                           

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM