376/2015 Sb.: Ruší část
Zákonné opatření 344/2013 Sb.: část jedenáctá;                 

242/2016 Sb.: Ruší část
Zákonné opatření 344/2013 Sb.: část desátá;                   

541/2020 Sb.: Ruší část
Zákonné opatření 344/2013 Sb.: část třicátá čtvrtá;