235/2014 Sb.: Doplňuje
Zákon 234/2014 Sb.                               

131/2015 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 2 ods. 1 písm. g/;§ 33 ods. 1 písm. q/;          

199/2015 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 17 ods. 3;                        

298/2015 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 53 ods. 5;§ 54 ods. 3 a 5;§ 55 ods. 3 vč.         
písm. b/, ods. 5;§ 57 ods. 3 vč. písm. b/, ods. 5;               

298/2015 Sb.: Doplňuje
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD E MO        
DE MODEMODE MODE MODEM OD E MODE MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE         
DEMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MOD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM         
DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MODE MO DEMO D EMODE        
DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MOD EMOD E MODEM ODE       
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM OD EMOD       
D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DE MO        
g/;                                       

26/2016 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 8 ods. 1;§ 24 ods. 5;§ 67 ods. 1;§ 74 ods. 1       
písm. h/;§ 193 ods. 3;§ 195;                          

26/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 234/2014 Sb.: § 51 ods. 5, dosavadní ods. 5 se označuje jako       
ods. 6;§ 67 ods. 4;§ 149 ods. 3;§ 178 ods. 2 a 3, dosavadní ods. 2       
D E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODEMO DEMOD             

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEMOD EMO                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

298/2016 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 26 ods. 1;                        

302/2016 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 11 ods. 4;§ 19 ods. 4;                  

302/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 234/2014 Sb.: § 2 ods. 1 písm. i/, dosavadní písm. i/ až m/        
se označují jako písm. j/ až n/;§ 33 ods. 1 písm. s/, dosavadní         
písm. s/ až u/ se označují jako písm. t/ až v/;                 

319/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 234/2014 Sb.: § 2 ods. 1 písm. n/;§ 33 ods. 1 písm. w/;          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM                  

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE                        

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODEM ODE MODEM ODE MODEMODEM         
písm. e/ se označuje jako písm. d/;§ 176 písm. g/ a h/, dosavadní        
písm. i/ až k/ se označují jako písm. g/ až i/ a písm. se i/          
zrušuje;                                    

144/2017 Sb.: Doplňuje
Zákon 234/2014 Sb.: § 14 ods. 3 a 4, dosavadní ods. 3 se označuje        
jako ods. 5;§ 15 ods. 5 a 6, dosavadní ods. 5 se označuje jako         
ods. 7;§ 26 ods. 3;§ 27 ods. 5 a 6;§ 35 ods. 4, dosavadní ods. 4        
DE MODEMODE MODE MODE MOD EM ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM O DE MO        
DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E M O DE        
DEMODEMO DEMO DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MO DE MOD        
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MO DE MOD EMOD E MODEM ODEM OD        
DEMO D EMODE MODE MODEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD         
označuje jako ods. 3;§ 159 ods. 2 písm. k/ a l/;§ 164 ods. 6 až         
8;§ 178 ods. 2, dosavadní ods. 2 až 5 se označují jako ods. 3 až 6       
a mění se text ods. 5 a 6;§ 181 ods. 1 písm. b/ a c/, dosavadní         
písm. b/ až r/ se označují jako písm. d/ až t/, vkládá se písm.         
e/, dosavadní písm. e/ až t/ se označují jako písm. f/ až u/,          
vkládá se písm. k/, dosavadní písm. k/ až u/ se označují jako          
DEMOD EM OD EMO DEMODE MO DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE         
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EMO DEMO D EMODE MODE MODEMO DEMOD          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD EM ODEM O         
DEMOD EMOD EM ODEM O D EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM         
DEMO DE MODEM ODEM OD EMODEMO DEMO DE M O DEM OD EMOD EMO DE MODE        
DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO D E MOD EM ODEM O DEM ODEMO DEM ODEM        
5;§ 57 ods. 3, 5 a 6;§ 58 ods. 3 písm. a/;§ 66 ods. 1;§ 70 ods.         
1;§ 72 ods. 4;§ 81 ods. 1;§ 104 ods. 1;§ 109 ods. 2;§ 110 ods. 4 a       
6;§ 150 ods. 1 a 2;§ 159 ods. 1 písm. k/, ods. 2 písm. g/;§ 164         
ods. 1, 4 a 5;§ 175 písm. a/ a c/;§ 176 vč. písm. b/;§ 178 ods.         
1;§ 182 ods. 1;§ 190 ods. 4;§ 192 ods. 4;§ 193 ods. 3;             

150/2017 Sb.: Doplňuje
Zákon 234/2014 Sb.: § 5 ods. 1 písm. u/;§ 44 písm. p/, dosavadní        
DEMOD EM O DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEMO DEM ODE MODEMODE         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM          
DEMODEMO DEMO DEMO D E MOD EM ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO D EM          
DEMODEMO DEMO DEMO DEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM ODEMODEM         
DEMO DEMO DEM ODE MODE M O DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO         
DEMO DEMO D E MO                                

150/2017 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 24 ods. 5;§ 44 písm. n/;§ 67 nadpis, ods. 1,       
ods. 2 vč. písm. a/ a b/, ods. 3 a 4;§ 74 ods. 1 písm. h/;§ 112;§        
149 ods. 4;§ 178 ods. 3 a 4;§ 181 ods. 1 písm. s/;§ 193 ods. 3;§        
195;                                      

205/2017 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 2 ods. 2;                         

335/2018 Sb.: Doplňuje
Zákon 234/2014 Sb.: § 2 ods. 1 písm. p/;                    

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M       
D EMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MODE MO DEMO         
DEM OD EMOD EM OD E M ODE MO DEMO D EMO DEMOD EMOD EM ODEM O DEM        
DEMOD EMO DEMO D E MOD EM ODEM O DE MOD EM ODEM O DE MOD EM ODEM O       
D EMO DE MODEMOD EMOD E MO DEM OD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD EMO        
61 ods. 1 písm. e/ až g/, ods. 2 písm. a/ a d/, ods. 3;§ 62 ods.        
1;§ 67a vč. nadpisu;§ 70 ods. 3;§ 74 ods. 1 písm. g/;§ 79 ods. 2        
písm. f/;§ 82 ods. 2;§ 84 ods. 1 až 3;§ 88 ods. 2;§ 107 ods. 3;§        
123 ods. 2;§ 129 ods. 3;§ 134 ods. 1;§ 142 ods. 2;§ 145 ods. 1;§        
156 ods. 1 až 6;§ 157 ods. 1;§ 168 ods. 3;§ 173 ods. 1;§ 181 ods.        
1 písm. f/, dosavadní písm. f/ až w/ se označují jako písm. g/ až        
DE M ODEM OD EMOD EMODE MODE MOD EMOD EMODEMODE MO DE              

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M OD EMODEMOD       
DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM ODE MO DEMOD EMO DEMODEMOD         
DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MODE MO DEMO DEM OD         
DEMO DEM OD EMOD E M ODE MOD EMO DEMODEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE M       
DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD       
a zrušuje se písm. b/, dosavadní písm. c/ se označuje jako písm.        
b/;§ 155 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 6 se označují jako ods. 2 až        
5 a mění se text ods. 2;                            

35/2019 Sb.: Doplňuje
Zákon 234/2014 Sb.: § 5 ods. 3 a 4;§ 11 ods. 5 a 6, dosavadní ods.       
5 se označuje jako ods. 7;§ 36 ods. 5;§ 42 ods. 2, dosavadní text        
se označuje jako ods. 1;§ 49 ods. 3 až 5, dosavadní ods. 3 a 4 se        
DEMODEMO DEMO DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MOD           
DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE MODEM ODE MODE M O DEM OD EMOD       
D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DEMO DE MODE       
D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DE MO        
DE M ODEMODE MO DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO        
DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODEMOD EM ODEMO DEMO DE        
ods. 1 písm. h/;§ 155 ods. 3 písm. b/, dosavadní písm. b/ až d/ se       
označují jako písm. c/ až e/, ods. 5 až 11, dosavadní ods. 5 se         
označuje jako ods. 12 a mění se jeho text;§ 156a vč. nadpisu;§ 178       
ods. 2 a 3, dosavadní ods. 2 až 4 se označují jako ods. 4 až 6 a        
mění se text ods. 5 a 6;§ 178a;§ 183 ods. 1 a 2 písm. d/;§ 201         
ods. 3;                                     

111/2019 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE                   

484/2020 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 17 ods. 1 písm. c/;§ 18 vč. nadpisu;§ 25         
ods. 4;§ 83 ods. 1;§ 145 ods. 3;                        

218/2021 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 33 ods. 1 písm. a/;                    

251/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 234/2014 Sb.: § 55 ods. 3 písm. d/, dosavadní písm. e/ až g/       
se označují jako písm. d/ až f/;§ 57 ods. 3 písm. d/, dosavadní         
písm. e/ až g/ se označují jako písm. d/ až f/;                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MOD EMOD E MO DEM        
DEMO                                      

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EMO DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E        
až 4 se označují jako ods. 4 až 6;                       

284/2021 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 16;                            

358/2022 Sb.: Mění část
Zákon 234/2014 Sb.: § 121 nadpis, ods. 1;