Mění část
Zákon 114/1992 Sb.: §70 ods. 2;                         

Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 4 ods. 1 písm. b/ a c/;§ 6 ods. 7;§ 7 vč.         
nadpisu;§ 8 ods. 3;§ 9 ods. 8;§ 13 ods. 1 a 6;§ 14 ods. 2 a 5;§ 16       
ods. 3 písm. a/ a b/;§ 18 ods. 3;§ 19 ods. 1 a 10;přílohy č. 1, 2,       
3, 3a, 4 a 6;                                  

Doplňuje
Zákon 100/2001 Sb.: § 3 písm. g/ až j/;§ 4 ods. 1 písm. f/;§ 9a až       
DE MOD EMODEMODE MO DEMOD EMO                          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEM ODEMODEMO DEM ODEM OD EMODEMODE MODE        
D E M OD EMODEMOD EMOD EMOD E M ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D       
DE MO D EMO DEMODEMOD EMOD EM O DE MO DEMODEMO DEMO DEMO D E MO D        
DEMODEMOD EMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE        
DEMODEMO DEMO D EM ODEMODEM                           

DEMODEMO
Zákon 254/2001 Sb.: § 115 ods. 9, dosavadní ods. 9 až 19 se           
označují jako ods. 10 až 20;                          

Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 115 ods. 6 a 7;                      

Mění část
Zákon 274/2001 Sb.: § 27 ods. 1;                        

Mění část
Zákon 76/2002 Sb.: § 13 ods. 5;                         

Mění část
Zákon 183/2006 Sb.: § 36 ods. 1;§ 39 ods. 2;§ 40 ods. 2 písm. c/;§       
DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO D E         
DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E M ODE MO DEMO DE M O DEM        
DE MODE MOD EM ODEM O D EMO DE MODE MOD EMO DEMO DE M O DEM ODE         
DEMO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DEM ODE MODE MOD EMOD              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MO DE           
DEMODEMO DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM OD E M ODE MO DEMO D       
a 4, dosavadní ods. 5 se označuje jako ods. 3;§ 64 ods. 4,           
dosavadní ods. 5 až 7 se označují jako ods. 4 až 6 a mění se text        
ods. 4;§ 66 ods. 3 písm. b/, dosavadní písm. c/ až g/ se označují        
jako písm. b/ až f/, zrušuje se ods. 5, dosavadní ods. 6 se           
označuje jako ods. 5;§ 91;                           

Doplňuje
Zákon 183/2006 Sb.: § 13 ods. 8;§ 104 ods. 4;