Mění část
Zákon 99/1963 Sb.: § 299 ods. 1 písm. i/ - s působností pro ČR;         

Mění část
Zákon 2/1969 Sb.: § 28a;                            

Mění část
Zákon 359/1999 Sb.: § 47k;                           

Mění část
Zákon 111/2006 Sb.: § 55 ods. 3 písm. a/;                    

Mění část
Zákon 262/2006 Sb.: § 1 písm. b/;§ 1a ods. 2;§ 33 ods. 2;§ 67 ods.       
2;§ 77 ods. 4;§ 103 ods. 1 písm. d/ a e/;§ 106 ods. 4 písm. b/;§        
DEMOD EMO DEMO DEMODE MODEMODEMODEMO DEMODEMO DEMODE MODEM ODE MOD       
DEMO DEM ODEMO DEM ODEM ODEMOD EMODEMOD EMODEM ODEMO DEMOD EMO         
DEMO DEM ODEMODEM ODEMODEM ODEMO D EMODEM ODEM ODE MOD EMOD EM         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODEMO DEM ODEM O D EM ODEMODEMO        
DEMO D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD EM ODEM OD EMOD EM            
DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O D E MODE MO DEMODE        
text;část čtrnáctá hlava I díl 1 označení oddílů 1 až 5 vč.           
nadpisů;§ 366 až 390;§ 394 ods. 2;                       

Doplňuje
Zákon 262/2006 Sb.: § 320a;§ 324;                        

Ruší část
Zákon 264/2006 Sb.: část čtyřicátá devátá čl. LII bod 2;            

Ruší
Zákon 266/2006 Sb.                               

Ruší
Zákon 267/2006 Sb.                               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMO
DEMOD EMODEMOD EMO                               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO D EMO DEMODEMO DEMODEM ODEMO D EMODEMO         
DEMODE                                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DEMODEMO                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO D EMOD EM O DEMODEM ODEMODEMO DEM ODEMO         
d/;                                       

Ruší část
Zákon 41/2009 Sb.: část dvacátá čtvrtá;                     

Ruší část
Zákon 158/2009 Sb.: část devátá;                        

Ruší část
Zákon 282/2009 Sb.: části první až čtvrtá a šestá;               

Ruší část
Zákon 303/2009 Sb.: část šestá;                         

Ruší část
Zákon 73/2011 Sb.: část třicátá druhá;                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODE MOD EMOD E MOD EMODEM                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO DEMODE                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODE                       

Ruší
Zákon 463/2012 Sb.                               

Ruší část
Zákon 182/2014 Sb.: části první, druhá, pátá a sedmá;