Doplňuje
Zákon 13/1997 Sb.: § 4 ods. 2, dosavadní ods. 2 se označuje jako        
ods. 3;§ 16 ods. 2, dosavadní ods. 2 a 3 se označují jako ods. 3 a       
4;§ 19a až 19c vč. nadpisů;§ 24 ods. 2 písm. d/;§ 24a vč.            
nadpisu;§ 27 ods. 6, dosavadní ods. 6 se označuje jako ods. 7;§         
29a ods. 6, dosavadní ods. 6 až 8 se označují jako ods. 7 až 9 a        
mění se text ods. 8 vč. písm. a/ až c/;§ 37 ods. 2 a 3, dosavadní        
ods. 2 až 6 se označují jako ods. 4 až 8 a mění se jejich text;§        
DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O DEM ODEM       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M OD EMO D EMOD EMO D EMOD EMO DEM OD        
DEMO DE MODE M ODE MODEM OD E MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMOD        
DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD EM ODEMODE MODE MOD EMOD EMO       
DEMO D EMODE MODE MOD EMOD EM ODEM O DE MOD EM ODEM O DEM ODEMO         
DEM ODEM ODE MOD EMOD E M ODE MOD EMOD E M ODE MO DEMO D EMODE MOD       
b/ a e/, ods. 8;§ 25 ods. 1, ods. 6 písm. b/, ods. 9 a 11;§ 27         
ods. 2 až 5;§ 28 ods. 1 až 3;§ 29 ods. 2 a 3;§ 30 ods. 2 písm. a/        
a b/;§ 31 ods. 4 písm. b/ a c/;§ 34 ods. 1 až 3;§ 36 ods. 4 a 6;§        
37 ods. 1;§ 38a ods. 3 písm. a/ a ods. 4 písm. a/;§ 38c ods. 2;§        
38d ods. 2 a 3;§ 40 ods. 1, ods. 2 písm. c/ a g/, ods. 3 písm. b/        
a e/, ods. 4 až 6, dosavadní ods. 6 až 8 se označují jako ods. 7        
DE MOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DE M ODE MODE MOD EMO DEMO DE MODE       
D EMODE MO D EMO DEMO D E MOD EM ODEM OD EM O D EMO DEM ODEM O         
DEMOD EMO DEMO D E MOD EMO DEMODEM ODEM O DEMOD EM O DEMO DE MODE        
DEM OD EMOD EM                                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE         
DEMO DEMO D E MO DEMO DE MODE MODE M ODEMO DEM ODEMODEM OD EMOD E        
a dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 4;§ 19 ods. 4 až 6;§ 20a        
ods. 3;§ 38b ods. 5, dosavadní ods. 6 se označuje jako ods. 5;§         
38d ods. 4, dosavadní ods. 5 se označuje jako ods. 4 a mění se         
jeho text;§ 43b ods. 4 a 5, dosavadní ods. 6 se označuje jako ods.       
4 a mění se jeho text;                             

Mění část
Zákon 361/2000 Sb.: § 18 ods. 3, 6 a 7;§ 41 ods. 8;§ 67 ods. 6;§        
76 ods. 5;§ 77 vč. nadpisu;§ 124 ods. 2 písm. b/, ods. 4 písm. b/,       
DEMO DEMODEMODE                                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EM OD EMODEMOD       
DEMO DEMO D EM OD E MODE MO DEMO DEMO D EM ODE                 

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMO DEMODEMO                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEMO DE MO                        

Mění část
Zákon 634/2004 Sb.: příloha položka 36 písm. b/;                

Ruší část
Zákon 347/2009 Sb.: část první čl. I body 4, 6, 10, 12, 14, 15,         
16, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 60 a 68;část druhá;         

Mění část
Zákon 347/2009 Sb.: část čtvrtá čl. V;