266/2016 Sb.: Mění část
Vyhláška 296/2015 Sb.: příloha;                         

79/2022 Sb.: Ruší
Vyhláška 296/2015 Sb.