Doplňuje
Zákon 329/2011 Sb.: § 4 ods. 2, dosavadní text se označuje jako                 
ods. 1;