Ruší část
Zákon 92/1991 Sb.: § 10a ods. 1 písm. f/, dosavadní písm. g/ až i/       
se označují jako písm. f/ až h/ - s působností pro ČR;             

Mění část
Zákon 229/1991 Sb.: § 12;§ 14a;§ 15 ods. 1;§ 16 ods. 1;§ 17 odst.        
2, ods. 3 písm. a) a b);§ 18a ods. 1;§ 20 ods. 2 - s působností         
pro ČR;                                     

Ruší část
Zákon 229/1991 Sb.: § 11 ods. 2, dosavadní ods. 3, 4, 6 a 7 se         
DEMODEMO DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM ODE MOD EMO            
DEMODEMOD EM ODEM O DE MOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM          
DEMODEMO DEMO DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO        
DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODE MO DEMO DEMOD EMO         
DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE MODEM O DEMO DE MODE         
DEMODE MOD EMOD E M ODEMODE MO DEMODEMO DEMO DEM OD EMOD EM           
DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O D E M ODEMODEMOD         
pro ČR;                                     

Doplňuje
Zákon 229/1991 Sb.: § 33d vč. nadpisu - s působností pro ČR;          

Doplňuje
Zákon 219/2000 Sb.: § 19b ods. 6;                        

Mění část
Zákon 139/2002 Sb.: § 2;§ 5 ods. 1 písm. c/;§ 9 ods. 6, 12 a 13;§        
10 ods. 5;§ 11 ods. 4, 8 a 10;§ 12 ods. 2;§ 19 písm. g/ a i/;          

Ruší část
Zákon 139/2002 Sb.: § 5a;                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO D EM ODEMODEM        
DEMO DEMO DEM OD EMO DEMODEMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE       
DE M OD EM ODEMODEM ODEM OD E MODE MO DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E       
DE MODEMODE MODE MODE MO                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE MOD E MODE M ODEMO DE M ODEM O         
DEMO D EMODE MOD EMO DE M ODE MODE M ODEMO DEMO D EMOD EM O D EMO        
10 vč. nadpisu;§ 12 ods. 1 až 3 a 5;§ 13 vč. nadpisu;§ 14 ods. 1,        
3 až 5;§ 15 ods. 2, 4 a 7;§ 16 ods. 2 a 3;§ 17 ods. 2;§ 19 ods.         
1;§ 21 ods. 1;                                 

Doplňuje
Zákon 503/2012 Sb.: § 1 ods. 5 a 6;§ 2 ods. 5, dosavadní ods. 5 se       
označuje jako ods. 6 a mění se jeho text;§ 3a;§ 8 ods. 4;§ 10a až        
10c;§ 12 ods. 6, dosavadní ods. 6 až 13 se označují jako ods. 7 až       
DEM ODEM OD EMOD EMOD E M ODEM OD EMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMO DE        
DE MO DE MODEMODE MODE MODE MO DE MO D EMOD EM ODEMOD EMOD E          
DEMODEMO DE MODE MODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD E MODE MO         

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM