135/2018 Sb.: Mění část
Zákon 185/2016 Sb.: čl. IV;                           

135/2018 Sb.: Ruší část
Zákon 185/2016 Sb.: čl. V;