RS01/2017: Mění část
Zákon 250/2016 Sb.: § 76 ods. 3;                        

173/2018 Sb.: Mění část
Zákon 250/2016 Sb.: § 4 ods. 3 a 4;§ 76 ods. 1 písm. c/;§ 86 ods.        
1 písm. e/;                                   

285/2018 Sb.: Mění část
Zákon 250/2016 Sb.: § 91 nadpis, ods. 1 a 2;                  

277/2019 Sb.: Mění část
Zákon 250/2016 Sb.: § 104 ods. 3;                        

54/2020 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMO DEMODEMO                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMOD EMO DE MODEM ODEM        
DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEM ODEM       
DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M OD EMO DE MODE MOD EM ODEM O        
písm. e/;§ 91 ods. 2 písm. a/, b/;§ 92 ods. 2 písm. i/;§ 96 ods. 1       
písm. c/;§ 97 ods. 1;§ 111 ods. 1;§ 112 ods. 9;                 

417/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 250/2016 Sb.: § 52 ods. 6, dosavadní ods. 6 se označuje jako       
ods. 7 a mění se jeho text;§ 60 ods. 2 písm. a/, dosavadní písm.        
a/ až d/ se označují jako písm. b/ až e/;§ 72a a 72b vč. nadpisů;§       
75 ods. 2 a 3 a dosavadní text se označuje jako ods. 1;§ 76 ods. 1       
DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM         
DEMO DE MODE MOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD EMOD       
DEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE M       
D EMOD EM ODEM ODEM O DE MO                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD E MO        
DE MODEMODE MODE MODEM OD E MODE MOD EMO DEMODEMO