Doplňuje
Vyhláška 48/2005 Sb.: § 18 ods. 4, dosavadní ods. 4 a 5 se           
označují jako ods. 5 a 6 a mění se text ods. 6;§ 18a nadpis;§ 18b        
nadpis;§ 18c nadpis;§ 18d nadpis;§ 18e a 18f vč. nadpisů;§ 19          
nadpis;                                     

Ruší část
Vyhláška 48/2005 Sb.: § 2 ods. 3;§ 18d ods. 2, zrušuje se označení       
ods. 1;                                     

Mění část
DEMODEMO DEMODEM ODEM O DE MODEMOD EMOD E MO DEM ODE MODE MOD EMO        
DEMO DEM OD EMOD EM                               

DEMODEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D E MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO D EM           
DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD E MODE MO DEMO DEMO DEM               

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D E MODE MOD E MODE MO                  

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DE M ODE MODE M O DEM O         
ods. 4;§ 19a ods. 3;§ 22 ods. 3;§ 24 ods. 1;přílohy č. 1 a 1a;         

Doplňuje
Vyhláška 177/2009 Sb.: § 50 ods. 4;                       

Mění část
Vyhláška 353/2016 Sb.: § 14 vč. nadpisu;§ 17 ods. 7;              

Doplňuje
Vyhláška 353/2016 Sb.: § 1 ods. 3, dosavadní ods. 3 až 5 se           
označují jako ods. 4 až 6;