Mění část
Zákon 329/2011 Sb.: § 7;§ 9 ods. 5 písm. a/, ods. 7, 10 a 11;§ 10        
ods. 1. 3 až 6;§ 11 ods. 1;§ 12 ods. 1 písm. c/ a d/, ods. 2 písm.       
a/;§ 20 ods. 2;§ 23 písm. b/ a h/;                       

Doplňuje
Zákon 329/2011 Sb.: § 22 ods. 4;