Mění část
Vyhláška 79/1996 Sb.: § 1 ods. 1;§ 4 ods. 2 a 3;příloha č. 1;          

Ruší část
Vyhláška 79/1996 Sb.: § 1 ods. 2 a 3, dosavadní ods. 4 se označuje       
jako ods. 2;§ 2 ods. 2, dosavadní ods.3 až 6 se označují jako ods.       
2 až 5;                                     

Ruší část
Vyhláška 244/2002 Sb.: § 33 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 5 se          
označují jako ods. 2 až 4 a mění se text ods. 3;příloha č. 19;         

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D EM ODEM OD                       

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D EM ODEM ODEMODEMO DE MOD                

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D EM ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM           
DEMODEMO DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODE MODE MO