Mění část
Sdělení 86/2007 Sb.m.s.: pravidlo 154 ods. 1;