Doplňuje
Zákon 235/2004 Sb.: příloha č. 2a;                       

Mění část
Zákon 235/2004 Sb.: § 47 ods. 4;příloha č. 2;