Doplňuje
Nařízení 313/2010 Sb.: § 1 ods. 1 písm. n/;§ 10f vč. nadpisu;                   

Mění část
Nařízení 313/2010 Sb.: § 1 ods. 1 písm. f/;§ 7 nadpis, ods. 1 a 2;