Mění část
Zákon 252/1997 Sb.: § 2d ods. 2;§ 2e ods. 1 písm. b/;§ 2f ods. 3        
písm. b/, ods. 4 písm. a/ a b/;§ 2fa ods. 1 písm. a/ a b/, ods. 2        
písm. b/, ods. 5 a 6;§ 2fb ods. 2;§ 2g ods. 1 vč. písm. a/ a e/,        
ods. 2;§ 3a ods. 11 písm. b/, ods. 12 vč. písm. b/;§ 3ab ods. 2         
písm. b/ a f/;§ 3g ods. 1 písm. a/, ods. 2 až 5 a 8;§ 3n ods. 1;§        
3o ods. 1;§ 5 ods. 1 písm. d/;                         

Doplňuje
Zákon 252/1997 Sb.: § 2d ods. 3;§ 2e ods. 1 písm. d/;§ 2f ods. 3        
DEMOD EM O DEMO DE MODE MODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M OD        
DEMODEMO DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM O DE M O DEMODEMO DE       
DEMO DE                                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD EMO       
DEM ODEM O D EMO DE MODE MOD EMO DEMO DE                    

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE         
ods. 7 a 8 se označují jako ods. 6 a 7 a doplňují se ods. 8 a 9;§        
12 ods. 5 až 7;