Mění část
Zákon 229/1991 Sb.: § 11 ods. 3;§ 11a ods. 1 a 2,ods. 3 písm. a),        
ods. 4 až 7, ods. 9 až 11;§ 12;§ 15 ods. 7;;§ 16 ods. 1;§ 18 ods.        
1;§ 20 ods. 7;§ 21a ods. 3;§ 22 ods. 3;§ 23 ods. 3;§ 28b ods. 2;        

Ruší část
Zákon 229/1991 Sb.: § 14 ods. 8, dosavadní ods. 9 se označuje jako       
ods. 8;                                     

Doplňuje
Zákon 229/1991 Sb.: § 11a ods. 3 písmeno d), ods. 12, dosavadní         
DEMO DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DE M ODEM OD EMOD EMOD        
DEM ODE MOD EM O DEMO DEMO                           

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO D EMOD EMO D EMOD E MOD EMODE       
DEM OD E MODE M ODEM O D EMO DE MODE MO DEMO D EMODE MOD EMOD E M        
DEM OD EMOD EMO DE MODEMOD EMOD E M ODE MO DEMO D E MOD EM ODEM O        
a 5;§ 17 ods. 1;§ 21 ods. 3;                          

Ruší část
Zákon 503/2012 Sb.: § 14 ods. 3, dosavadní ods. 4 a 5 se označují        
jako ods. 3 a 4 a mění se text ods. 4;                     

Doplňuje
Zákon 503/2012 Sb.: § 1 ods. 7;§ 3 ods. 6;§ 4 ods. 4;§ 6 ods. 1         
písm. g/, dosavadní písm. g/ se označuje jako písm. h/ a mění se        
jeho text;§ 8 ods. 5;§ 10d vč. nadpisu;§ 13 ods. 3, dosavadní ods.       
3 až 6 se označují jako ods. 4 až 7 a mění se text ods. 4, 5 a 7;        

DEMO
DEMODEMO DEMODEM ODE