Mění část
Zákon 301/2000 Sb.: § 25b ods. 1 a 2;§ 36;§ 45;§ 46 ods. 1 a 2;§        
57 ods. 1 a 2;§ 87;                               

Doplňuje
Zákon 301/2000 Sb.: § 25 ods. 6, dosavadní ods. 6 a 7 se označují        
jako ods. 7 a 8;§ 46 ods. 3, dosavadní ods. 3 a 4 se označují jako       
ods. 4 a 5 a mění se text ods. 4 a 5;§ 96 písm. g/, dosavadní          
písm. g/ až p/ se označují jako písm. h/ až q/ a mění se text          
písm. j/;                                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEMOD                          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODEM O DEMOD EMO DE M ODEM OD EMOD         
DEM OD EMODE MO D EMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D EM ODE MO DEMO        
DE MODE M ODEMO DEM OD E MOD EMOD EMO DEMO DEM                 

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE MODE                      

Ruší část
Zákon 21/2006 Sb.: § 10 ods. 4, dosavadní ods. 5 a 6 se označují        
jako ods. 4 a 5;                                

Mění část
Zákon 300/2008 Sb.: § 9 ods. 3;§ 10 ods. 1 a 2;§ 24 ods. 4 písm.        
b) a e/;§ 25 ods. 1 písm. e/;                          

Doplňuje
Zákon 300/2008 Sb.: § 24 ods. 4 písm. f/, dosavadní písm. f/ až h/       
se označují jako písm. g/ až i/ a mění se text písm. i/;§ 27 ods.        
D E MO DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O D E MODE MO        
DEMO DEMO D E MODEMODE MO DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO       
DEMO DEMO D                                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO DE                   

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE