Mění část
Vyhláška 448/2006 Sb.: § 1;§ 5 vč. nadpisu;§ 6 vč. nadpisu;§ 11         
ods. 3;§ 14 nadpis, ods. 1 písm. f/, ods. 2;§ 18 vč. nadpisu;§         
23;§ 28 ods. 1;§ 29 ods. 2;§ 32 ods. 1 a 2;příloha č. 4, 6;           
příloha č. 7 vč. nadpisu;příloha č. 8;příloha č. 9 vč.             
nadpisu;přílohy č. 10 a 11;                           

Ruší část
Vyhláška 448/2006 Sb.: § 2 až 4 vč. nadpisů;§ 13 vč.              
nadpisu;přílohy č. 1 až 3;                           

DEMODEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEM              
DEMODEMODEMODEM OD EM O DEM