Mění část
Vyhláška 323/2002 Sb.: § 1 ods. 2;§ 2 ods. 4, 6 a 11;§ 3 ods.                   
11;příloha;