Doplňuje
Nařízení 75/2015 Sb.: § 3 ods. 7 a 8;§ 5 ods. 4;§ 9 ods. 5,           
dosavadní ods. 5 a 6 se označují jako ods. 6 a 7 a mění se text         
ods. 7;§ 21 ods. 3 písm. d/;§ 22 ods. 3 písm. c/, dosavadní písm.        
c/ se označuje jako písm. d/;§ 22a ods. 3 písm. d/, dosavadní          
písm. d/ se označuje jako písm. e/;§ 23 ods. 21;§ 34 ods. 2,          
dosavadní ods. 2 a 3 se označují jako ods. 3 a 4;                

Mění část
Nařízení 75/2015 Sb.: § 8 ods. 4 písm. d/;§ 9 ods. 2 písm. a/ a         
DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD EM ODEM       
D EMODE MODE MO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE        
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EM ODEM OD EMOD E       
DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O         
DEMOD EMODEMODEM OD EMO