Mění část
Vyhláška 114/2002 Sb.: úvodní věta;§ 1;§ 2 ods. 1;§ 3 ods. 1 až 4,       
7 a 8;§ 4 ods. 1 a 2;§ 6 nadpis, ods. 1 vč. písm. c/, ods. 2 vč.        
písm. a/ a b/, ods. 3 a 4;§ 7;§ 8 vč. nadpisu;§ 9 písm. b/ a c/;§        
10;§ 11 nadpis, ods. 1 až 3;§ 12 vč. nadpisu;§ 13;§ 14 ods. 1          
písm. d/;                                    

Doplňuje
Vyhláška 114/2002 Sb.: § 2 ods. 2 a 3, dosavadní ods. 2 a 3 se         
označují jako ods. 4 a 5;§ 4 ods. 3, dosavadní ods. 3 až 5 se          
DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD EMOD EM ODEM ODEM O D EMODEMOD EM ODEM        
DEM OD EMO DEMODEMOD EM ODE MODEMODEM ODE MOD EMODEMOD             

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D E MODEMODE MOD