82/2020 Sb.: Ruší část
Usnesení 72/2020 Sb.: body I. 2. a I. 3.                    

85/2020 Sb.: Ruší část
Usnesení 72/2020 Sb.: bod I. 1.;