Mění část
Zákon 455/1991 Sb.: § 45a ods. 4;                        

Doplňuje
Zákon 455/1991 Sb.: § 45a ods. 1 písm. f/;                   

Doplňuje
Zákon 159/1999 Sb.: § 10b ods. 7 a 8, dosavadní ods. 7 se označuje       
jako ods. 9 a mění se text ods. 9 písm. a/ a doplňuje se písm.         
c/;část třetí vč. nadpisů;                           

Doplňuje
Zákon 634/2004 Sb.: položka 25b;