Doplňuje
Nařízení 318/2008 Sb.: § 2 ods. 2 písm. f/;§ 8 ods. 10;             

Mění část
Nařízení 318/2008 Sb.: § 2 ods. 1, ods. 2 písm. a/, b/,d/, ods. 3        
až 5;§ 3 ods. 2 písm. a/;§ 4;§ 5 vč. nadpisu;§ 8 ods. 2, 4, 8;§ 11       
vč. nadpisu;§ 11a vč. nadpisu;přílohy č. 2 a 5;                 

Ruší část
Nařízení 318/2008 Sb.: § 11b a 11c vč. nadpisů;přílohy č. 3, 4 a        
7;                                       

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D E MODE MO DEM O DEMO DE M O DEMO DEM O         
DEMO DE MO                                   

DEMODEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D E MODE M O DEM O DEMO D E MODE M ODEM O D       
DE                                       

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D E MODE M OD EM                     

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM ODE MOD EMO DEMO D         
písm. d/                                    

Doplňuje
Nařízení 316/2017 Sb.: § 3 ods. 1 písm. h/ až j/, ods. 6;