Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4b vč. nadpisu;                      

Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. a/, b/, v/;§ 10 ods. 5;§ 15        
ods. 3;§ 24 ods. 2 písm. ch/, u/;§ 38k ods. 5 písm. e/;§ 38l ods.        
1 písm. c/ až g/;                                

Mění část
Zákon 456/2011 Sb.: § 11 ods. 8;                        

Ruší část
Zákon 164/2013 Sb.: § 1 odst. 4 písm. d/, dosavadní písm. e/ až i/       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE                        

DEMO
DEMODEM ODEMODEM ODEMODEM ODE                          

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO
DEMOD EMODEMOD EMO                               

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

Ruší
Zákon 264/2019 Sb.