Ruší část
Zákon 334/1992 Sb.: § 11a ods. 1 písm. n/;                   

Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 9 ods. 2 písm. f/;                    

Doplňuje
Zákon 97/1993 Sb.: § 4d;                            

Mění část
Zákon 240/2000 Sb.: § 36 ods. 1;§ 39 ods. 2;                  

Doplňuje
Zákon 240/2000 Sb.: § 39 ods. 3, , dosavadní ods. 3 a 4 se           
označují jako ods. 4 a 5;                            

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMODE M O D EMOD E MO D E M ODEMO DEM         
DEMO D E MODE MOD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE        
DE M O D EMODE MO D EMOD EMO DEMO DE                      

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM ODE M ODEM ODE M ODEM O         
DEMOD EMOD E MODE MO DE MOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMO DEMOD EMOD        
15a ods. 4 písm. b/ a c/;§ 16 ods. 5;§ 17 ods. 1 písm. g/;§ 21         
ods. 2 písm. c/, ods. 7;§ 22 ods. 2, ods. 3 písm. a/, e/, ods. 4        
písm. a/, ods. 6;§ 23a ods. 1 písm. b/, ods. 8, 9;§ 36 ods. 1, 2;§       
38 ods. 1, 9;§ 39 ods. 3, ods. 4 vč. písm. d/, 6, 7, 12;§ 40 ods.        
2;§ 42 ods. 2;§ 44 ods. 2;§ 47 ods. 2 písm. i/;§ 53;§ 54 ods. 4;§        
55 ods. 3;§ 59 ods. 1 písm. k/;§ 61 ods. 1, 5, 6;§ 62 ods. 1;§ 75        
DEMO DEM OD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DEM ODE MODE        
DE MOD EMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODE MOD EMO DEM ODE MODE        
D EMODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MODE MODE MOD EMODEMODE MOD EMOD       
D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM ODE MODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE        
DEMO DEM ODE MODE M ODE MODEM ODE MOD EM ODEM O D EMO DEMO DEMO D        
DEMOD EMOD EMOD EMOD E MODEM ODEM ODEM ODEM ODE MODE MODE M ODE         
DEMOD EMO DEMO D E MOD EMOD EMOD EM OD EM ODE MOD EMOD EMO           
126a;příloha č. 1;                               

Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 2 ods. 13 až 16;§ 5a;§ 15c vč. nadpisu;§ 17        
ods. 2, dosavadní ods. 2 až 5 se označují jako ods. 3 až 6 a mění        
se text ods. 6;§ 22 ods. 4 písm. b/, dosavadní písm. b/ až i/ se        
označují jako písm. c/ až j/;§ 23a ods. 10, dosavadní ods. 10 se        
označuje jako ods. 11;§ 61 ods. 2 a 3, dosavadní ods. 2 až 11 se        
DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD E MODE MO DEMO DEMO DEM OD EMOD EM          
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODEMODE       
D EMO DEMODEMOD EMO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM ODE           
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODE MO       
DEMO DEMOD EMO DEMO DEM ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM ODEMODEM        
DEMO DEMO D E MOD EMO DEMO D EMODE MO D EMO DEMODEMOD EMODE MO D        
s/ se označují jako písm. t/ a u/ a mění se text písm. u/;§ 120         
ods. 8, dosavadní ods. 8 se označuje jako ods. 9 a mění se jeho         
text;§ 125a ods. 1 písm. s/ a t/, dosavadní písm. s/ až u/ se          
označují jako písm. u/ až w/, ods. 2 písm. b/, dosavadní písm. b/        
až e/ se označují jako písm. c/ až f/ a mění se text písm. c/ až        
e/;§ 125e ods. 8, dosavadní ods. 8 se označuje jako ods. 9 a mění        
se text ods. 9 písm. a/, b/;                          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE M OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD E MODE MO DEMO DEM ODEMODEMO DEMO DE MO        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DE M ODEM OD EMODEMOD EM O DEM          
DEMODEMO DE MODE MO D EMO DEMODEMOD EMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMOD        
DEM ODEM OD EMOD EMOD E MODEMODE MO DEMO DE M ODE                

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD        
ods. 7 a mění se jeho text;§ 15 ods. 7 a 8;§ 29b;§ 32 ods. 5 písm.       
e/, dosavadní písm. e/ až n/ se označují jako písm. f/ až o/;§ 33        
ods. 7 písm. e/, dosavadní písm. e/ až m/ se označují jako písm.        
f/ až n/;                                    

Mění část
Zákon 274/2001 Sb.: § 4 ods. 3, 5;§ 9 ods. 5;§ 26 ods. 2 písm.         
b/;§ 32 ods. 7 písm. a/ až c/;§ 33 ods. 9 písm. a/, c/;§ 34 ods.        
DE                                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD