Mění část
Zákon 156/2000 Sb.: § 3 písm. f/;§ 22a ods. 6 písm. a/;             

Doplňuje
Zákon 156/2000 Sb.: § 16 ods. 1 písm. g/;§ 22a ods. 2 písm. g/;         

Doplňuje
Zákon 119/2002 Sb.: § 1 ods. 1, dosavadní ods. 1 až 4 se označují        
jako ods. 2 až 5 a mění se text ods. 2 a 5;§ 2 ods. 2 písm. f/ a        
g/;§ 4a vč. nadpisu;;§ 6 písm. e/;§ 6a vč. nadpisu;§ 9 ods. 5;§         
11a až 11c;§ 13a;§ 14a;§ 15 ods. 6;§ 24a;§ 29a;§ 42a ods. 2,          
DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MOD EMO DEMODEMOD EM ODEM       
DEM OD EMOD EMO DEM ODE MODEMODEM OD EMOD E MODEM ODE MODE MOD EM        
DEMO D E MOD EM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODE MODE MO DEMODEMOD         
DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MOD EMO DEMODEMOD EMO DEMO D          
DEMOD EMODEMODEM OD EM                             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMOD E MODEM ODEM O DEM ODEMODEMO        
D EMODE MOD EMOD E MODEM ODEM O DEM ODEMODEMOD E MODE MO DEMO D         
vč. písm. e/, ods. 3;§ 10 ods. 3;§ 11 ods. 2;§ 12 ods. 3 písm. b/,       
ods. 4;§ 15 ods. 1 až 4, ods. 5 písm. a/, c/;§ 17 ods. 4;§ 23 ods.       
1 písm. c/;§ 28 ods. 1 písm. a/, b/, ods. 2 písm. a/, b/, ods. 3        
písm. a/, ods. 4 písm. a/, ods. 5;§ 29 ods. 1 písm. a/, b/, e/,         
g/, i/, j/, k/, ods. 2, ods. 3 písm. a/, c/, e/, ods. 4;§ 31 písm.       
e/;§ 32 ods. 1 písm. c/, ods. 2;§ 33 ods. 1 písm. b/;§ 34 vč.          
DEMODEMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM O          
DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM OD         
DEMO D EMODE MOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE MO         
DEMO DEM OD EMOD EM ODEM O DE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DE M OD EMOD       
D EMO D EMODE MODE MODEM OD EMOD E MO DE MODE M ODEMO DEM ODE MOD        
DEM OD E MOD EMOD E M ODE MO DEMO D EM ODE MO DEMO DE MO DEM OD         
ods. 2;§ 50 ods. 1, 2, ods. 4 písm. d/, ods. 5, 6, ods. 7 vč.          
písm. d/ a g/, ods. 8 až 11;§ 50a ods. 1 vč. písm. d/ a g/, ods. 2       
větě první, 3 a 5;§ 50b;§ 51 ods. 3 až 5;§ 52 ods. 1, 2, 5, 7;§ 53       
ods. 1 a 2;§ 56 ods. 1, ods. 2 vč. písm. b/, ods. 4, 6;§ 57 ods. 1       
vč. písm. c/, ods. 2, 5, 6, 8;§ 58 ods. 1, 2, 4, 7;§ 59 ods. 1 až        
4;§ 61 ods. 1, ods. 2 písm. c/ až e/, ods. 3, 4;§ 62;§ 63 nadpis,        
ods. 1, ods. 2 vč. písm. b/, c/, ods. 4 až 7;§ 64 ods. 1 písm. a/,       
DE M ODE MODE M OD EMO DE MODE MO DEM OD EMOD EMO DE MOD EMODEMODE       
DE MODE M OD EMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEM ODEM OD EMOD        
D E MOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD EM ODEMO DE M ODEM ODE MODE M         
DEMOD EM O DEMO DEM ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DE MO DEM ODE MOD        
DEM ODE MODE M ODEMO DE MO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MODE        
D EMO DEMOD EM OD EMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO         
b/, e/, ods. 6 písm. d/, ods. 7, ods. 8 písm. a/, b/, d/, f/ až         
i/, ods. 9, ods. 10 písm. c/, ods. 12 písm. c/, ods. 14 písm. b/;§       
76c ods. 2 písm. a/, d/, e/, h/, ods. 3 písm. a/ až d/;§ 76d ods.        
1 písm. h/, l/, p/, t/, u/, ods. 2 písm. a/, ods. 3, ods. 8 vč.         
písm. a/, d/ a e/, ods. 9 vč. písm. a/ a c/, ods. 10 písm. a/,         
b/;§ 77 ods. 2;§ 79 ods. 1 písm. d/, e/, ods. 3 písm. b/, ods.         
DEMODEMOD EM OD EM                               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEMO D EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E        
DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO D EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO D EMOD       
DE MODE M ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD          
DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE        
DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO        
b/ až j/ a mění se text písm. b/;                        

Mění část
Zákon 634/2004 Sb.: příloha;