Ruší část
Zákon 114/1992 Sb.: § 79 ods. 6 - s působností pro ČR;             

Mění část
Zákon 114/1992 Sb.: § 77a ods. 4 písm. f/;§ 78 ods. 7 - s            
působností pro ČR;                               

Mění část
Zákon 338/1992 Sb.: § 16a;                           

Mění část
Zákon 151/1997 Sb.: § 10 ods. 6;                        

Mění část
Zákon 106/1999 Sb.: § 5 ods. 2, 4;                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE       
DEMO DE                                     

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MO DEMO DEM ODE MODE MO DEM ODE MODE         
DEM ODE MODE MO DE MO                              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M OD EMODEMOD       
jako ods. 2 až 4;                                

Mění část
Zákon 129/2000 Sb.: § 8;§ 18 ods. 1;§ 29 ods. 2;§ 31 ods. 3;§ 85        
ods. 1;                                     

Mění část
Zákon 131/2000 Sb.: § 45;§ 111;§ 112 ods. 1;                  

Ruší část
Zákon 131/2000 Sb.: § 112 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 7 se           
označují jako ods. 2 až 6 a mění se text ods. 2;                

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

Doplňuje
Zákon 111/2009 Sb.: § 52e vč. nadpisu;                     

Mění část
Zákon 111/2009 Sb.: § 52d vč. nadpisu;                     

Ruší část
Zákon 111/2009 Sb.: § 52e;                           

Mění část
Zákon 118/2010 Sb.: § 13 ods. 2;§ 14;                      

Mění část
Zákon 186/2016 Sb.: § 12 ods. 2 a zrušuje se označení ods. 1;          

Mění část
Zákon 186/2016 Sb.: § 16 ods. 1;                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODE MOD