Mění část
Usnesení 99/2021 Sb.: účinnost;                         

Mění část
Usnesení 100/2021 Sb.: účinnost;                        

Mění část
Usnesení 103/2021 Sb.: účinnost;                        

Mění část
Usnesení 105/2021 Sb.: účinnost;                        

Mění část
Usnesení 106/2021 Sb.: účinnost;                        

Mění část
Usnesení 107/2021 Sb.: účinnost;                        

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODEMOD                        

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODEMOD                        

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODEMOD                        

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODEMOD                        

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODEMOD                        

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODEMOD                        

Mění část
Usnesení 133/2021 Sb.: účinnost;                        

Mění část
Usnesení 134/2021 Sb.: účinnost;                        

Doplňuje
Usnesení 134/2021 Sb.: bod III/1 písm. f/, dosavadní písm. f/ a g/       
se označují jako písm. g/ a h/;