Doplňuje
Zákon 329/2011 Sb.: § 10 ods. 6, dosavadní ods. 6 se označuje jako       
ods. 7;§ 24a vč. nadpisu;                            

Mění část
Zákon 329/2011 Sb.: § 10 ods. 2, 5;§ 27 ods. 2;§ 35 ods. 3, 5,         
7;příloha;