270/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 261/2021 Sb.: čl. LV body 1 až 3, 5, 6;čl. LXVII bod. 1;                  

89/2022 Sb.: Mění část
Zákon 261/2021 Sb.: čl. CXXII vč. nadpisu;