Doplňuje
Zákon 592/1992 Sb.: § 3d;§ 4 ods. 3;§ 11 vč. nadpisu;              

Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 2 ods. 1;§ 3 vč. nadpisu;§ 7 ods. 1 písm. a/,       
o/;§ 41b;                                    

Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 5 písm. d/;§ 7a;§ 8 ods. 1 písm. e/,            
dosavadní písm. e/ a f/ se označují jako písm. f/ a g/, ods. 7;§        
10 ods. 8;                                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM        
DE MODE MOD EMODE MO DEMO DE                          

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EMODEMOD        
DEMO DEMOD EMOD EM ODEM OD                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DE MODEM OD E MODE MOD EMOD E        
DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM         
d/;§ 87o ods. 2 a 4, dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 2;§         
165a ods. 7 písm. g/;§ 167 ods. 7 písm. g/;                   

Mění část
Zákon 326/1999 Sb.: § 9 ods. 1 písm. c/;§ 15a ods. 2, 3;§ 18 písm.       
d/, e/;§ 20 ods. 4;§ 33 ods. 3;§ 48 písm. c/;§ 87a ods. 1 až 3;§        
87b ods. 2, ods. 3 písm. a/, c/, ods. 4;§ 87c ods. 1, 2;§ 87d          
nadpis, ods. 1;§ 87e ods. 1 písm. a/, ods. 2;§ 87f ods. 1, ods. 2        
písm. d/;§ 87h ods. 1, ods. 3 písm. c/, ods. 4;§ 87i ods. 1 písm.        
DEMO DEM ODEM ODEMOD EMODE MODEM ODE MODEMO DEMO DEM ODE MODEMOD        
DEMO DE MOD EMO DEMODEM ODEM ODE MOD EMODEMO DEMO DE MOD EMO          
DEMODEM ODEM O DE MOD EMO DEMODEM ODEM OD EMO DEM ODE MODEMODEM         
DEMOD EMO DEMO D EM ODE MODEM ODE MODE MO DEM ODEMO DEM ODEMODE         
DEMO D EM ODE MODE MODEMOD EMOD E MO DEM ODEM OD EMOD EMO DEM          
DEMOD EMO DEM ODEM ODE MODE MO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO D EMODE        
e/;§ 117a ods. 3 písm. a/, b/;§ 119a ods. 6;§ 156 ods. 1 písm.         
c/;§ 158 ods. 1 písm. a/, h/;§ 158a ods. 1 písm. a/;§ 160 ods. 6;§       
163 ods. 1 písm. i/;§ 164 ods. 1 písmene e/;§ 165 písm. c/, f/,         
g/, h/;§ 165a ods. 1 písm. a/, ods. 7 písm. d/, e/, f/;§ 167 ods.        
7 písm. e/, f/;§ 168 ods. 1, 3;§ 169r ods. 1 písm. b/, ods. 4 vč.        
písm. d/, ods. 5;§ 169t ods. 7 vč. písm. b/, c/, d/, ods. 8 vč.         
DEMOD EMOD EMO DEMO D EMODE MODE MODEM ODE MODE MO               

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MOD EMODEMOD EMO DEM ODEMODEMO         
DEMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD EMOD EMO DEM         
DEMO D EMODE MODE MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE MODEMODE         
DEMO DEMO D EM OD E MODE M OD EMODE MO DEMODEMO DEMODEMOD EMODE MO       
DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEM        
ods. 4;§ 87r ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 4;§         
87s ods. 4;§ 108 ods. 1 písm. i/§ 115b vč. nadpisu;§ 117b ods. 9 a       
10;§ 118 ods. 7;§ 163 ods. 2 písm. h/;§ 167a;§ 168 ods. 5;§ 170d        
vč. nadpisu;§ 180j ods. 5, dosavadní ods. 5 až 8 se označují jako        
ods. 6 až 9 a mění se text ods. 6;§ 180j ods. 9 a 10, dosavadní         
ods. 9 se označuje jako ods. 11 a mění se jeho text a doplňují se        
ods. 12 a 13;§ 180l až 180n vč. nadpisu;;§ 182b;§ 184b;             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM ODE         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MODEMOD EM ODEMODEM ODEM OD          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM ODEM        
DEM ODEM O DEMOD EMO                              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEMOD