Mění část
Zákon 582/1991 Sb.: § 37 ods. 1 písm. e/;                    

Mění část
Zákon 155/1995 Sb.: § 16 ods. 4 písm. a/;                    

Mění část
Zákon 128/2000 Sb.: § 72 ods. 6;                        

Mění část
Zákon 129/2000 Sb.: § 47 ods. 6;                        

Mění část
Zákon 131/2000 Sb.: § 53 ods. 6;                        

Mění část
Zákon 361/2003 Sb.: § 66 ods. 5;§ 70 ods. 2 písm. f/;§ 71 ods. 2;        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEMO DEMO DEM ODEM ODE MOD         
DEMO DE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DE        
DEMO D EMODE MODEMOD EMODEM ODEMOD EMODE MODE MOD EMOD E MO DEM         
DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODEM ODE MODE MOD EMODE MOD         
DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D        
DEMOD EMO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD EM ODE        
138 ods. 1 písm. a/, b/, c/, h/, p/, q/ a r/;§ 138a ods. 1 písm.        
b/, g/, i/, r/, u/ a w/;§ 158 písm. b/;                     

Doplňuje
Zákon 187/2006 Sb.: § 41a ods. 3, dosavadní ods. 3 až 8 se           
označují jako ods. 4 až 9 a mění se text ods. 5 a 8;díl 2 vč.          
nadpisu, dosavadní díly 2 až 4 se označují jako díly 3 až 5;§ 72g        
ods. 2 a dosavadní text se označuje jako ods. 1;§ 138a ods. 1          
DEMODEM ODE                                   

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MO DEMO D EMODE MODE MODEM ODE MODE MOD       
DEMO