Mění část
Vyhláška 100/2018 Sb.: § 2 písm. h/;nadpis části druhé;§ 5;§ 11         
ods. 5;§ 13 nadpis;§ 14 ods. 2;§ 25 ods. 4;§ 26 vč. nadpisu;§ 27        
písm. e/;§ 28 vč. nadpisu;                           

Doplňuje
Vyhláška 100/2018 Sb.: § 2 písm. o/ a p/;§ 6 ods. 2 a dosavadní         
text se označuje jako ods. 1;§ 7 písm. e/, ods. 2 a dosavadní text       
se označuje jako ods. 1;§ 8a vč. nadpisu;