Ruší část
Zákon 61/2000 Sb.: § 47 ods. 6, dosavadní ods. 7 a 8 se označují        
jako ods. 6 a 7;                                

Doplňuje
Zákon 61/2000 Sb.: § 23a ods. 3 až 6, Dosavadní ods. 3 až 7 se         
označují jako ods. 7 až 11 a mění se text ods. 8 písm. b/, ods.         
10, 11;§ 33a vč. nadpisu;§ 43 ods. 10, dosavadní ods. 10 se           
označuje jako ods. 11;§ 47a vč. nadpisu;§ 78 ods. 3 písm. a/,          
dosavadní písm. a/ až n/ se označují jako písm. b/ až o/ a vkládá        
DE MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD       
DEM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE         
DEMOD EM OD EM O DEMODE MO DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE        
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EM O DEMODE MO DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE       
DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO         
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODEMO        
se písm. h/, dosavadní písm. h/ až o/ se označují jako písm. i/ až       
p/;                                       

Mění část
Zákon 61/2000 Sb.: § 23a ods. 1, 3 až 5;§ 24 ods. 1 písm. m/;§ 43        
ods. 5 až 7, 9;§ 47 ods. 1, 2, 4, 5;§ 48 ods. 1, 3, 6, 8;§ 78 ods.       
2 písm. k/, ods. 9 písm. a/ až e/;§ 79 ods. 2 písm. k/, ods. 7         
písm. a/ až d/;§ 85;