Mění část
Zákon 353/2003 Sb.: § 3a ods. 1 písm. a/;§ 11 ods. 1 písm. c/, d/,       
e/;§ 15a ods. 1, 4;§ 25 ods. 1 písm. a/, ods. 5, 6, 7;§ 27a ods.        
1, 2, 3;§ 27f ods. 1;§ 28 ods. 1;§ 67 ods. 3;§ 81 ods. 3;§ 82 ods.       
3;§ 85 ods. 5;§ 93 ods. 1, ods. 2 písm. a/ a b/;§ 96;část čtvrtá        
včetně nadpisu;                                 

Doplňuje
Zákon 353/2003 Sb.: § 67 ods. 4, dosavadní ods. 4 se označuje jako       
ods. 5;§ 71a vč. nadpisu;§ 93 ods. 4, dosavadní ods. 4 se označuje       
DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMOD                        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MO DEMO DE MODE MO               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE MODE MO          
DEMOD EM O DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM