Doplňuje
Vyhláška 112/2015 Sb.: § 7 písm. u/ až x/;§ 10 ods. 8 až 11;