Mění část
Vyhláška 242/2021 Sb.: § 15 ods. 1 písm. a/ až c/, ods.2;§ 17 ods.              
1, 2;přílohy č. 1, 3, 8;