Mění část
Nařízení 50/2015 Sb.: § 12 ods. 1;                       

Ruší část
Nařízení 50/2015 Sb.: § 12 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 6 se           
označují jako ods. 2 až 5, mění se text ods. 2 až 4 a doplňuje se        
ods. 6;