x x
xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.