x x
xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikační systém kritické informační infrastruktury, významný informační systém, informační systém základní služby anebo informační systém nexx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx x strukturu bezpečnostní dokumentace,
b) obsah a rozsah bezpečnostních opatření,
c) typy, kategorie a hodnocení významnosti kybernetických bezpexxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření a jeho výsledku,
f) vzor oznámení kontaktních údajů a jeho formu a
g) způsob likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií.
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxormačních systémů v Unii.