xxxxxxx xxx
xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxmentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)
Státxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxx x x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxěně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve vxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018.
V I. kole doplňovaxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žáxxx xxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx
 
xočet zvolených senátorů                           0
Počet volebních okrsků                           147
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování    147
Počet osob, zapsaných vx xxxxxxxx xx xxxxxxx              xxx xxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx             xx xxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx                         xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx                    xx x34
Počet platných hlasů celkem                       17 025
------------------------------------------------------------------------------
II.
Souhrnné výslexxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx
 
xxxxx-------------------------------------------------------------------------
        Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
 
Počet zvolených senátxxx                           x
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx                           xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx    xxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx              107 488
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky             11 184
Procento volební účasti                         10,40
Počet odevzdaných úředních obálek                    11 181
Počet platných hlaxx xxxxxx                       xx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xarlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 25. a 26. května 2018 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
 
        xxxxxx xEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE
 
Volební obvod Senátor      Věk Politická   Přihlášen politic. stranou, 
číslo  sídlo             příslušnost  politic. hnutím nebo koxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx   xxxx  xxxx xxxxx xxxxx xx  xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x1
                   příslušnosti
Předseda Státní volební komise:
Mgr. Metnar v. r.