xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xbcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městsxxxx xxxxx
xx
xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxx xx xxxxx x x x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůx
xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80 a stanovím dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.
II.
Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbácx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve statutárních městech
a stanovím dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.
III.
Na základě § 123 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavníx xxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxxstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
a stanovím dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.
Prezident rxxxxxxxxx
xxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xx