xxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxízení vlády č. 151/2015 Sb. a nařízení vlády č. 97/2017 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo.".
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Komisx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol.".
3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A.".
4. x xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxo        13,5         3,4          160
-----------------------------------------------------------------------------
                                      "
nahrazuje položkou
 
"
---------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx        xxx         xxx          xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------
                                      ".
5. V příloze č. 2 dodatku C v tabulce se u položky "Bisfenol A" ve třetím sloupci číslo "0,1" nahrazuje číslem "0,04".
6. V pxxxxxx xx x xxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----------------+
| Fenol          | 108-95-2  | 5 mg/l (migrační limit) v polymerických |
|             |      | materiálech v souladu s metodami    |
|             |      | stanovenými v normách EN 71-1xxxxxx x  x
x             x      x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x             x      x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx     x
x             x      x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx    x
x             x      x xx xxxxxxxxxx x xx x1-11:2005      |
+--------------------------+------------+-----------------------------------------+
                                         ".